Telek Balázs

fotóművész, grafikus


 1.
Telek Balázs

 2. 3.Gömbkép, 1999 4.Fotografikus élmény a bátyámról, 1999

 5.Camera Obscurás felvétel a II. Nemzetközi Fényszimpóziumon, 1999 6.Camera Obscurás felvétel a II. Nemzetközi Fényszimpóziumon, 1999 7.Camera Obscurás felvétel a II. Nemzetközi Fényszimpóziumon, 1999 8.Camera Obscurás felvétel a II. Nemzetközi Fényszimpóziumon, 1999

  9. Az ikrek hídja, 2000 10.2000. január 1. 11."Napfogó" üdvözlet, 2000

12.Feszített gótika, 2000 13.Vitruviusi ember, 2000

 1. Telek Balázs
 2. Cím nélkül
 3. Gömbkép, 1999
 4. Fotografikus élmény a bátyámról, 1999
 5. Camera Obscurás felvétel a II. Nemzetközi Fényszimpóziumon, 1999
 6. Camera Obscurás felvétel a II. Nemzetközi Fényszimpóziumon, 1999
 7. Camera Obscurás felvétel a II. Nemzetközi Fényszimpóziumon, 1999
 8. Camera Obscurás felvétel a II. Nemzetközi Fényszimpóziumon, 1999
 9. Az ikrek hídja, 2000
 10. 2000. január 1.
 11. "Napfogó" üdvözlet, 2000
 12. Feszített gótika, 2000
 13. Vitruviusi ember, 2000


Publikációk
:


Lakcím:

Balassagyarmat, 2660 Szontágh Pál utca 32./3.


Tevékenységi terület:

fotográfia, grafika, festészet, zene


Életrajzi adatok:


Díjak és ösztöndíjak:


A TEKODEMA Fotográfiai Csoport kiállításaiból:


Egyéb kiállítások:


A Bolt Galéria Kiállításai:


Válogatás az irodalomból:


Önmagáról:

A felsorolt műfajokban való tevékenykedéseim során egyre inkább nyilvánvalóvá vált számomra azok szétválaszthatatlansága, egysége. Ez értelmezhető úgy, mint egy személy (lélek, szellem) belekapcsolódása több műfajba, de nyilvánvalóan a műfajok egysége a természetes kezdeti állapot, amely az emberi értelmezési képesség korlátozásai által választódott szét különböző területekre. Megvallom, számomra a festészeti munkálkodásaim legalább annyira inspiratívan hatnak a fotográfiai tevékenységeimre, mint a zenei kompozicióim az egyéb képzőművészeti alkotásaimra. Folyamatosan tisztult le számomra, melyek azok a témák, amelyekkel dolgom van. A téma köznapi értelemben véve valami jól megfogható, még elvont formájában is konkrét dolog. Azonban számomra inkább több téma egymásra utaltsága, összefüggése vált konkrét témámmá. A "minden összefügg mindennel" a dolgok egymásra utaltságának rendszere, a különbözőségek, szélsőségek egysége, a középutak áthidaló megoldásai.

Jelenlegi munkáimban is ezen irányvonalon haladok.