Kroó Norbert

fizikus, akadémikus


Cím:

MTA 1051 Roosevelt tér 9.
MTA KFKI Szilárdtestfizikai és Optikai Kutató Intézet, 1525 Bp. Konkoly Thege út 29-33.

Kutatási területe:

Szilárdtestfizika, optika és neutron fizika. Több, mint 200 tudományos dolgozata és több, mint 40 szabadalma van.

Életrajzi adatok:

1934 szeptember 19-én született Budapesten. A Budapesti Eötvös Loránd Tudomány Egyetem Természettutdományi Karán végezte tanulmányait 1953-58 között. 1958-tól az MTA KFKI munkatársa. 1963-64-ben Svédországban dolgozik. 1968-71 között Dubnában igazgató helyettes.1971-81 között a KFKI fôosztályvezetôje. 1981-tôl a KFKI Szilárdtest Kutató Intézet Igazgatója. 1993-95 az Európai Fizikai Társaság elnöke. 1996-tól Németországban Humbold ösztöndíjas. 1998-tól az Oktatási Minisztérium helyettes államtitkára. 1999-tôl a Magyar Tudományos Akadémia fôtitkára.
Az ELTE és a BME címzetes egyetemi tanára.

Fôbb munkái:

A lézerek titkai 1987, fotonok, neutronok, szilárdtestek. Az anyagszerkezettôl a lézerekig (értekezések, emlékezések 1989)

Tagság:

1994-ig az MTA Szilárdtestkutató Komlex Bizottságának az elnöke
1995-ig az Akadémia Kutatóhelyek Tanácsának és Fizikai Bizottságának a tagja, majd a Lézerfizikai Bizottság és Spektroszkópiai Bizottság, valamint a Szilárdtestfizikai Bizottság tagja
1976-80 az Eötvös Loránd Fizikai Társaság fôtitkárhelyettese, 1980-85 fôtitkára, 1985-90 elnöke.
1990 Magyar Mérnök Akadémia
1991-93 az Európai Fizikai Társaság alelnöke, 1993-95 elnöke.
1993 az Európai Akadémia tagja
1994 a New Yorki Tudományos Akadémia tagja
1999 a Magyar Tudományos Akadémia fõtitkára

Díjak:

1970 Akadémiai díj
1971 Gyulai Zoltán díj
1995 Pázmány Péter díj
1996 Alexander von Humbolld díj