Csáji Attila

festőművész, fényművész
(http://www.sztaki.hu/~csaji/attila)


 1. 2.
 3. 4. 5. 6.
 7. 8. 9.
10. 11. 12. 13. 14.

 1. Csáji Attila képlemez készítés közben, 1980
 2. KFKI lézerlaboratórium, 1977
 3. Jelrács XXVII., 1970
 4. A barlang mélye bennünk van, 2000
 5. Bikanász a labirintusban, 1995
 6. Jelek fehérben II., 1999
 7. Lézer interferencia, 1977
 8. Sejtkristályok, 1981
 9. Lézet és tánc (fotó: Korniss Péter), 1984
 10. Fénykaligráfia (transzmissziós hologram), 1987 - 88
 11. Fénykaligráfia (transzmissziós hologram), 1987 - 88
 12. Fénykaligráfia (transzmissziós hologram), 1987 - 88
 13. A szifonban egy pohár víz van (reflexió hologram), 1984
 14. Rugó Voltaire -nek (reflexió hologram), 1984

Lakcím:

Budapest, 1135 Kisgömb utca 30.
Telefon/fax: 36-1-3296-356
E-mail: csaji.attila@chello.hu

Tevékenység:

festészet, grafika, kinetikus fényművészet, holográfia stb.

Életrajzi adatok:

1939. március 21.-én egy felvidéki kisvárosban születtem, Szepsiben. Nyolcéves koromig Kassán éltem, majd az un. lakosságcsere egyezmény kapcsán kerültem szüleimmel Magyarországra. Gyerekkoromban Hollandiában töltöttem egy évet. Akkor kezdtem tanulni intenzíven rajzolni. Az 1956-os forradalom után el kellett hagynom Budapestet, s évekig vidéken éltem. Egerben végeztem főiskolát. Utána Rómába kaptam ösztöndíjat (olaszt, s nem a magyar államtól). Rómában barátságba kerültem Amerigo Tottal. Hazatérve feladatomnak tartottam az underground művészet szervezését. Létrehoztam a SZÜRENON csoportot, majd számos itthoni és külföldi avantgarde kiállitást szerveztem (SZÜRENON kiállítások, "R" kiállítás, Kápolna tárlatok underground szellemű beindítása, lengyelországi-jugoszláviai avantgard kiállítás sorozatok stb.). A fénnyel való kép alakítás a 60-as évek második felétől foglakoztat (plasztikus, súroló fénnyel értelmezett képek, speciális fényérzékeny festékek stb.). 1977-től  a KFKI támogatássával a lézerfény képi lehetőségeit kutatom, Dr. Kroó Norbert fizikus részvételével és támogatásával. A lézerfény koherenciáját kihasználva egy un. preholografikus v. szuperpoziciós  módszert alakítottam ki, mely nemzetközileg unikumnak bizonyult (a módszert és eszközrendszert 1980-ban szabadalmaztattuk.). Európa és az Egyesült Államok számos városában ismertettem előadásokon ill. bemutatókon. Kutatásaimat  Soros ösztöndíjjal a Massachusetts Institute of Technology / Center for Advanced Visual Studies laborjaiban, műtermeiben folytattam tovább, ahol taggá is választottak. A reflexiós holográfiával a BME Fizikai Intézetében ismerkedtem meg, a transzmissziós holográfiába való bevezetést Cambridge-ben az MIT/MEDIA LAB-jában kaptam. 1991-ben az Interscience Technology támogatásával  a lézer enviromentek lehetőségeit tanulmányoztam az Egyesült Államokban (Los Angeles, San Francisco, Orlando, Sarasota, St.Luis, New York, Boston, Cambridge). Hazatérve egy technikai-művészeti központ szervezésébe kezdtem (Kepes Központ-első egységét két éve adtuk át Egerben.). Segítettem  újra életre hívni a Szinyei Társaságot (első választott elnöke lettem), résztvettem a Művészeti Alap átszervezésében, ahol az Alkotó Művészek Országos Egyesülete szintén elnökké választott. Ezek a  teendők rendkívül elvontak kutatásaimtól és munkámtól, ezért úgy határoztam, hogy ezekről a tisztségekről lemondok. 1993-ban Fényszimpóziont szerveztem- a Szimposium Társasággal együttműködve - (ez volt a Kepes Központ első rendezvénye). 1993-ban a Nemzeti Kulturális Alap Képzőművészeti Kuratóriumának az elnöke lettem. Részt veszek a Nádasdy Akadémia működésében. 1995-ben információs videoláncot szerveztem Budapest legfontosabb képző- és iparművészeti múzeumai és galériái között. 1996-ban beindult a videolánc működése. Ebben az évben Nemzetközi Fényszimpóziont szerveztem melyen elhatároztuk, hogy létrehozzuk a Nemzetközi Kepes Társaságot, amelynek elnöke lettem. A Szinyei Alapítvány elnökeként - a Ca Leasing támogatásával - létrehoztuk a Pest Center Galériát, mint a kortárs művészet új fórumát.  Itt a Pest Centerben a kiállításokon túl interdiszciplináris megközelítésben Kepes estéket ill. Szinyei estéket szervezünk. Ebben a szellemben valósítottuk meg a Magyar Elektrotechnikai Múzeummal közösen „A fény a tudományban és a művészetben”c. konferenciát és kiállításokat. Lézer kalanddal terhelten sem hagytam abba a festést, s ma is festőnek tekintem magam. Tanulmányúton Európa legtöbb országában jártam rövidebb-hosszabb ideg. Az Egyesült Államokban kétszer töltöttem ösztöndíjjal  néhány hónapot.

Fontosabb egyéni kiállitásai:

Lézerbemutatók, előadások:

Fontosabb csoportos kiállitásai:

Művei közgyűjteményekben:

Művei köztéren:

Irodalom / saját publikációk is, kritikák- válogatás:

Tagság: