Lantos Ferenc

Szakmai önéletrajz


Munkásságomat a mûvészi és a pedagógiai alkotómunka egysége jellemzi. Már három évtizeddel ezelôtt felismertem, hogy a látással és a térrel kapcsolatos alapkérdések kutatása - egy vizuális nyelvtan létrehozása – elkerülhetetlenül szükséges a jövô vizuális kultúrája szempontjából.  Mindkét területen az újra és újra feltett kérdéseimre folyamatosan keresem a válaszokat, és ezek következetes kibontása révén jutottam el  egyetemesen érvényes problémákig.

Jelenlegi alkotói programomban három fôterületre koncentrálok:
1. A természet belsô összefüggéseire figyelve keresem azokat a   mûveleteket és ezek képi megjelenés-variációit, melyek analógiái lehetnek a természetnek. Az általam tervezett elemcsaládok felhasználásával különbözô szerkezeteket hozok létre, melyek vagy önmagukban, vagy egymáshoz viszonyított különbözô kapcsolataikban mindig új és új képi eredményekhez vezetnek. Ezekben a mûveleti folyamatokban a szigorú szerkesztettség mellett az improvizatív pillanatnyiságnak is fontos szerepe van.
2. Keresem azokat a vizuális „sûrítményeket”, melyek az egyes tárgyi formáktól elvonatkoztatva – a természeti és mûvi környezet összefüggéseire figyelve - utalnak a tárgyi világ egészére.
3. A zene mindig inspiratív erôt jelentett a számomra. Ezt a kérdést megfordítva: keresem azokat a vizuális formaalakításokat, melyek zeneileg is megfogalmazhatók, hangzásba is átvihetôk. Ez a probléma
– a kapcsolatokon keresztül - egyben rámutat a két mûvészeti ág sajátos különbözôségeire is, és fokozottan hozza elôtérbe a tér és az idô összefüggését.

A fentiekbôl kitûnik, hogy egyik képzômûvészeti vagy pedagógiai irányzathoz, divathoz sem kapcsolódtam. Azokra a kihívásokra reagáltam és reagálok ma is, a magam eszközeivel, amelyek között élek, és amelyekre hatni szeretnék. Úgy gondolom, hogy mindenfajta mûvészeti tevékenységnek valamilyen módon erôt és hitet kellene sugároznia, és támpontokat adni az ember erkölcsi és szellemi tájékozódásához.
 

Önálló kiállítások (válogatás):

1957. Pécs, Janus Pannonius Múzeum
1964. Pécs, Janus Pannonius Múzeum
1967. Budapest, Mûszaki Egyetem Bercsényi Kollégiuma
1970. Pécs, Technika Háza
1971. Pécs, Modern Magyar Képtár
1972-80. „Természet-látás-alkotás”, Pécs-Debrecen-Tokaj-Veszprém-Szombathely-Miskolc-Tatabánya-Zalaegerszeg-Szeged
1973. Szeged, Mûvészklub
1976. Szeged, Móra Ferenc Múzeum (Zománc térplasztikák)
1976. Pécs, Városi Kiállítóterem (A szerkezet költészete)
1977. Budapest, Magyar Nemzeti Galéria (Természet-látás-alkotás I-V.)
1977. Budapest, Józsefvárosi Kiállítóterem
1977. Nagykanizsa, Mûvelôdési Központ
1978. Nyíregyháza, Jósa András Múzeum
1980. Salgótarján, Ifjúsági Ház
1981. Dombóvár, Mûvelôdési Központ
1981. Székesfehérvár, Ifjúsági Ház
1983. Pécs, Pécsi Galéria
1984. Washington (USA), Unitarian Church of Adelphi
1985. Lahti (Finnország), Taidemuseo
1985. Budapest, Francis Kultúrális Intézet
1988. Pécs, Mûvészetek Háza
1991. Prága (Csehország), Magyar Kultúrális Intézet (Erdôs Jánossal és Gellér B. Istvánnal)
1992. Pécs, Pécsi Kisgaléria (Hangzások és kontrasztok)
1995. Pécs, Pécsi Galéria – Parti Galéria – Nemzetközi Angol Központ)
1997. Pécs, JPTE Mûvészeti Kar
1999. Budapest, Ernst Múzeum
1999. Budapest, md studio Galéria
2000. Pécs, Pécsi Galéria

Csoportos kiállítások (válogatás):

1955. Budapest, Mûcsarnok (VI. Országos Képzômûvészeti Kiállítás)

1958. Székesfehérvár, Csók István Galéria (Dunántúli Képzômûvészek)

1959. Pécs, Járási Tanács Kiállítóterme (Tavaszi Tárlat)

1966. Eszék (Jugoszlávia), Galerija Ilavonije (Dél-dunántúli Tárlat) Budapest, Dürer Terem

1968. Mohács, Galéria (Mai Magyar Festészet)
1968. Wien (Ausztria), Collegium Hungaricum (Magyar Zománcmûvészeti Kiállítás)
1968. Pécs, Tudomány és Technika Háza (Pécsi Mûhely)

1969. Budapest, Kassák Lajos Mûvelôdési Ház (Szürenon)
1969. Budapest, Magyar Nemzeti Galéria (Pécs és Baranya képzômûvészei)
1969. Salgótarján, Megyei Mûvelôdési Központ (I. Országos Zománcmûvészeti Kiállítás)
1969. Budapest, Fészek Klub (Kortársaink)

1970. Balatonboglár, Kápolna tárlatok
1970. Pécs, Modern Magyar Képtár (Mozgás '70.)
1970. Poznan (Lengyelország), Nemzeti Múzeum (Az új magyar avantgarde kiállítás sorozata)
1970. Senta (Jugoszlávia), Múzeum (Sentai mûvésztelep 19. tárlata)

1971. Mohács, Galéria (Magyar festészet)
1971. Budapest, Mûcsarnok (Új Mûvek)
1971. Debrecen, K. L. Tudományegyetem (Variációk egy motívumra)

1972. Debrecen, Déri Múzeum (In memoriam Bartók)

1973. Budapest, Petôfi Irodalmi Múzeum (Verselemzések)

1974. Oldenburg  (NSZK), Kunstverein  (Magyar mûvészet '74.)
1974. Szombathely, Savária Múzeum (XX. sz.-i magyar grafika)

1976. Budapest, Józsefvárosi Kiállítóterem (Sympozionok '76.)
1976. Budapest, Józsefvárosi Kiállítóterem (A látás nyelve)

1977. Debrecen, Egyetem Galéria (Népmûvészet-kortárs mûvészet)
1977. Bradford (Anglia), Egyetem Galéria (A vázlattól a mûig)

1978. Budapest, Józsefvárosi Kiállítóterem (Tíz éves szimpozion mozgalmunk)
1978. Budapest, Bartók Béla út 32. Galéria, (Törekvések a kortárs magyar festészetben)
1978. Budapest, Mûcsarnok (Festészet '77.)
1978. Hartogenbosch, Utrecht, Emmen (Hollandia) (Magyar Konstruktív Mûvészet 1920-1977.)

1979. Budapest, Kassák Lajos Mûvelôdési Ház (Szürenon 1969-79.)
1979. München, Düsseldorf (Németország) (Magyar Konstruktív Mûvészet)
1979. Budapest, Magyar Nemzeti Galéria (Játékkultúra)

1980. Pécs, Pécsi Galéria (Rajz/Drawing '80.)
1980. Budapest, Óbudai Galéria (Tendenciák 1970-1980.)

1981. Stockholm-Göteborg (Svédország), Mûcsarnok (Magyar mûvészet 1905-1980.)
1981. Zágráb (Jugoszlávia), Galerija Suvremene Umjetnosti (Konstruktív törekvések a magyar mûvészetben)

1982. Södertalje (Svédország), Mûcsarnok (Magyarország '82.)

1983. Miskolc, Miskolci Galéria (Tíz Pécsi Képzômûvész)
1983. Szeged, Móra Ferenc Múzeum (Új Mûvészetért 1960-1975.)
1983. Miskolc, Miskolci Galéria (XII. Miskolci Grafikai Biennálé)

1984. Budapest, Mûcsarnok (Országos Képzômûvészeti Kiállítás '84.)
1984. Pécs, Pécsi Galéria (Rajz/Drawing '84.)
1984. Leipzig (NDK), Kunst im Agra-Park (Künstler aus Süd-West Ungarn)
1984. Budapest, Kôbánya-Pataki Galéria (Struktúra)

1985. Oslo (Norvégia), Kunstfarening (Magyar grafikusok Pécsrôl)
1985. Baden-Baden (NSZK), (4. Európai Grafikai Biennále)

1986. Fredrikstad (Norvégia), Galleri Gamlebyen (8. Norvég Nemzetközi Grafikai Biennale)

1988. Budapest, Mûcsarnok (I. Nemzetközi Minta Triennale)
1988. Fredrikstad (Norvégia), Galleri Gamlebyen
                              (International Print Exhibition Miniature 4)
1989. Budapest, Mûcsarnok (Téli Tárlat '89.)
1989. Budapest, Magyar Nemzeti Galéria (Szimmetria-aszimmetria)

1990. Pécs, Martyn Múzeum (Mozgás '70-'90.)

1992. Szeged, Móra Ferenc Múzeum (Az 1950-es 60-as évek progresszív magyar festészete)
1992. Graz (Ausztria), Künstlerhaus (Mûvészek Pécsrôl)
1992. Pécs, Pécsi Galéria (Válogatta: Kovalovszky Márta)
1992. Budapest, Na-Ne Galéria (Na-Ne Csoport)

1993. Miskolc, Miskolci Galéria (XVII. Országos Grafikai Biennále)
1993. Budapest, Art Expo (Pécsi Képzômûvészek)

1994. Pécs, Pécsi Galéria (Válogatta: Aknai Tamás)

1996. Szekszárd, Mûvészetek Háza (I: Szekszárdi Festészeti Biennále)

1997. Budapest, Mûcsarnok (Olaj-vászon)
1997. Budapest, BAUMAX-R-X (Konstruktív Geometrikus Törekvések Kassáktól Napjainkig)

1998. Kecskemét, Cifra Palota (Országos Zománcmûvészeti Kiállítás)
1998. Krakko (Lengyelország), (Öt Pécsi Képzômûvész)
1998. New York (USA), (Öt Pécsi Képzômûvész)
1998. Pécs-Gyôr-Miskolc-Debrecen-Budapest, (Zene szemeinknek)

1999. Budapest, Vigadó Galéria (Káosz és rend)
1999. Pécs, Pécsi Galéria (Hommage á Martyn)
1999. Budapest, Kévés Studió Galéria (Volt egyszer egy Józsefváros)
1999. Budapest, Vigadó Galéria (Káosz és rend I.)
1999. Pécs, Pécsi Galéria (Hommage á Martyn)

2000. Pécs, Pécsi Galéria (A TÁRLAT Pécs-Baranya 2000)
2000. Paks, Paksi Képtár (Pécsi Mûhely a Paksi Képtár gyûjteményében)
2000. Washington (USA), Magyar Nagykövetség (A Magyar Festôk Társaságának Tárlata)
2000. Párizs (Franciaország), Magyar Intézet (Image du vin)
2000. Budapest, Újlipótvárosi Klub-Galéria (Pannonia 2000)
2000. Gyôr, Városi Mûvészeti Múzeum Képtára (Esterházy-palota) (Válogatás a Vass-gyûjteménybôl)
2000. Veszprém, Mûvészetek Háza (Hommage á Barcsay) (Vass László gyûjteménye)
2000. Balatonboglár, Kék és Vörös Kápolna (Kápolnatárlatok 1970 és ma)
2000. Hajduszoboszló, Nemzetközi Modern Múzeum (Változó geometriai formák)
2000. Szentendre, MûvészetMalom (Idôhíd 2000-Mesterek és Tanítványok)
2000. Pécs, Ifjúsági Ház (Ifjúsági Ház jubileumi kiállítása)
2000. Budapest, Pest Center, (Nemzetközi Kepes Társaság Kiállítása)
2000. Budapest, 2zsiráf Kortárs Galéria (Kortárs Képzômûvészek)

Saját publikációk (válogatás):

Könyv:

Megjelent kritikák (válogatás):

Baranya Ifjúsága, 1960. július 1. (Bertha Bulcsu: Bemutatjuk fiatal
                                                  mûvészeinket - Lantos Ferenc)
Esti Pécsi Napló, 1960. november 19. (Bertha Bulcsu: Mûteremben -
                                                       - Lantos Ferenc új képei)
Esti Pécsi Napló, 1961. május 22. Lantos Ferenc kiállítása (Bertha Bulcsu)

Esti Pécsi Napló, 1962. március 4.  Zsûrizés után-kiállítás elôtt -
                                                Látogatás Lantos Ferencnél (Bertha Bulcsu)
Pécsi Esti Napló, 1962. november 8.
                              (Bertha Bulcsu: Handl néni fûzôs cipôje
                               Lantos Ferenc új rajzai - A víz, amelynek illatát is
                               érezni - Alakuló, fejlôdô grafika
Jelenkor 1965/2. Déldunántúli Képzômûvészek Tárlatáról
                                                                       (Sarkadiné Hárs Éva)
Mûvészet, 1966. március, Pécsi képzômûvészek a Dürer teremben
                                                                       (Hárs Éva)
Tolna megyei Népújság, 1968. szeptember 1.
                                              Zománckísérletek a bonyhádi gyárban (H.E.)
Magyar Mûhely, 1968. szeptember 1. Konstruktív tendenciák a magyar
                                                             mûvészetben (Bálint Endre)
Élet és irodalom, 1968. október 19. A pécsi kerámia szemle
                       TIT udvara: Zománcmûvészeti bemutató (Perneczky Géza)
Ország Világ, 1968. november 13. Mire képes a zománcû
                                                               (Hallama Erzsébet)
Fejér megyei Hírlap, 1968. december 8.
                         Mûteremsarok. Lantos Ferenc festômûvész (Torday Aliz)
Magyar Nemzet, 1969. május 13.
                         Pécsi és Baranya megyei képzômûvészek kiállítása a
                         Nemzeti Galériában (Horváth György)
Magyar Építômûvészet 1969/4. Lantos Ferenc (Varga Zsuzsanna)
Mûvészet, 1969. október, Baranya képzômûvészei a Magyar Nemzeti
                                         Galériában (Hárs Éva)
Dunántúli Napló, 1970. június 7. Ornamentális diszitômûvészet
                                                      Lantos Ferenc kiállításáról
                                                                               (Erdélyi Zoltán)
Kiállítási katalógus elôszava, 1970. Pécs, Technika Háza
                                                          Bevezetô  (Perneczky Géza)
Jelenkor 1970/7-8.    Lantos Ferenc képei  (Hallama Erzsébet)
Magyar Szó, 1971. szeptember 8.
                            A zentai mûvésztelep kapcsolata Péccsel  (Ács József)
Németh Lajos: Modern magyar mûvészet, Corvina Bp. 1972. 149. old.
Tiszavidék, 1972. március 3.  Lantos Ferenc pécsi festômûvész elôadása
                                                Zentán  (Benes József)
Képes Ifjúság, 1972. április 5. (A jugoszláviai magyar fiatalok hetilapja)
                                     "Legyen a képzômûvészet mindenkié"
                                     (Törekvések egy vizuális nyelv megteremtésére)
                                                                                     (Juhász Erzsébet)
 

Dunántúli Napló, 1972. október 25.  Kör és négyzet
                                                           Jegyzetek egy kiállításról
                                                                                      (Hallama Erzsébet)
Hajdu-Bihari Napló, 1973. február 27.  A vizuális ABC-rôl
                                                               Kiállítás az Egyetem Galériában
                                                                                        (Thoma László)
Egyetemi Élet, 1973. március 7. (A debreceni egyetemek lapja)
                                                                      A látás alapjai (Jesse Sándor)
Csongrád megyei Hírlap, 1973. április 3.  Lantos Ferenc képei
                                                                                        (Polner Zoltán)
Délmagyarország, 1973. április 3.    Lantos Ferenc képei  (T.L.)
Dunántúli Napló, 1973. október 24.
                                            Pécsi kezdeményezés- külföldiek szemével
                                            Lantos Ferenc kiállítása      (Torday Alíz)
Mûgyûjtô 73/2. Természet-látás-alkotás (Lantos Ferencrôl)
                                                                                        (Keserû Katalin)
Dunántúli Napló, 1974. január 20.   Látni és gondolkodni
                     Módszertani kiállítás Pécsett a Déryné utcai kiállítóteremben
                                                                             (B. Pilaszanovich Irén)
Vas Népe, 1974. február 17.     Egy érdekes kiállításról    (Szakály Éva)
Népszabadság, 1974. február   A közönség komponál
                                                 Bizakodó jegyzetek egy újfajta kiállításról
                                                                                          (Rózsa Gyula)
Dunántúli Napló, 1974. szeptember 1.  Természet-látás-alkotás
                                                    Környezetünk kultúrája és az alkotó játék
                                                                                            (Békés Sándor)
Kiállítási katalógus, 1976. október (Egyetem Galéria, Debrecen)
                                                         A vázlattól a mûig  (Pap Gábor)
Forrás, 1976. november -     Megújuló zománcmûvészet Kecskeméten
                                             Interjú Lantos Ferenccel     (Goór Imre)
Dunántúli Napló, 1976. november 14.
                             Epilógus Lantos Ferenc kiállításához (Pap Gábor)
Vas Népe, 1976. március 7. - Természet-látás-alkotás
                                          Együttgondolkodás vizualitásról, rajztanításról
                                          a Savária Múzeumban            (Szakály Éva)
Mai magyar iparmûvészet- Fémmûvesség   (Képzômûvészeti Alap
                                                                       Kiadóvállalata, 1977.)
                                   A murális zománcról, 46. old.-tól   (Koczogh Ákos)
Mûvészet 77/3.  Lantos-Weöres-Négy korál 2.    (Fábián László)
Élet és Irodalom, 1977. február 5.  Hogy látva lássunk  (Vadas József)
Új Tükör, 1977. február 6.  Természet-látás-alkotás-Nemzeti Galéria
                                                                                                   (H. Gy.)

The New Hungarian Quartrly, 1977. no. 67
                                          Nature, vision and creation  (Vadas József)
Dunántúli Napló, 1977. március 11.
                                             "Kár, hogy 40 éve nem így tanultam rajzolni"
                Lantos Ferenc kiállításának sikere a Nemzeti Galériában (W.E.)
Jelenkor 1977/4. -  Képzômûvészeti krónika, Lantos Ferenc:
                              Természet-látás-alkotás   (Láncz Sándor)
Magyar Ifjúság, 1977. május 6.  Tanuljunk meg látni     (G..Barta Ágnes)
Dunántúli Napló, 1977. szeptember 11.
                            Lantos Ferenc kiállítása Nagykanizsán  (Erdélyi Zoltán)
Esti Hírlap, 1978. január 6. - A szerkezet költészete   (B.E.)
Kiállítási katalógus,  Nyíregyháza, Jósa András Múzeum, 1978.
                                                                          Elôszó (Pap Gábor)
Mûvészet/77. (Évkönyv, 1978.)  - Lantos Ferenc vizuális rendszere
                                                                                          (B. Villányi Éva)
Artscribe No. 15. 1978. december - The Hungarian Scene  (David Brett)
Bertha Bulcsu: A fejedelem sírja felett (Szépirodalmi Kiadó, 1980.)
                                                                                  Csillagközelben
Népszava, 1981. június 17. Korunk emberei
                                            Lantos Ferenc, a mûvész-tanár
Lanstidningen, 1982. augusztus 18. Elôzetes egy magyar kiállításhoz
                                                     Pécs - a fantaszták városa (Per Drougge)
Magyar Nemzet, 1983. április 19.  Lantos Ferenc életmûkiállítása
                                                                                                 (Bán András)
Kiállítási katalógus, Pécsi Galéria, 1983. - Szimmetriák lázadása
                                                                                    (Dr. Hargittai István)
Dunántúli Napló, 1983. április 9.
                                           Saját nyelvén szólítja meg a természetet
                                           A MEGTALÁLT RENDSZER
                                           Lantos Ferenc 1959-1983 között készült mûvei
                                           a Pécsi Galériában                      (Aknai Tamás)
Etela-Suomen Sanomat, 1985. március 29.
                                            Perjantaina maaliskuun 29. paivana 1985
                                            Kaikessa on rytmi
                                            Pécsilaista tasokkuutta        (J. T-ki)
Kortárs, 1986/9. Piramist építeni - Lantos Ferenc mûvészetérôl
                                                                                                (Hárs Éva)
Mûvészet, 1987. július - A kézjegy igézetéban - Lantos Ferenc mûvészete
                                                                                             (Fábián László)
Dunántúli Napló, 1988. január 9.  Mûvészeti iskola
                                                      a Nevelési Központban  (Havasi János)
 

Muzsika, 1988. augusztus - Áttörés elôtt?
                                        I. Országos Zeneiskolai Improvizációs Találkozó
                                                                                            (Gönczi László)
Új tükör, XXV. évfolyam 41. sz. - Lantos Ferenc kiállítása   (Bán András)
Dunántúli Napló, 1989. január 12.
           Levél a Szovjetúnióból -  Ungváron is tanulnak a pécsi zeneoktatás
           módszereibôl  (Dr. Árpa István zenetudományi kandidátus)
Dunántúli Napló, 1990. február 6. - Aforizmák a grafika nyelvén -
                        Lantos Ferenc kamaratárlata a Mûvészetek Házában (B.R.)
Szabad Föld, 1991. április 10.  Újdonság - áldozatvállalással
                        Néhány szó a Pécsi Mûvészeti Szabadiskoláról  (Hárs Éva)
Kiállítási katalógus, Pécsi Kisgaléria 1992.   "Hangzások és kontrasztok"
                                                             ( Kovalovszky Márta - Tilless Béla)
Pécsi Extra, 1992. november 19. -  Lantos jelenség       (Bükkösdi László)
VOLT, 1993. november 12. - Na-Ne Galéria,
                                        Party Nagy Lajos Lantos Ferencrôl
Aknai Tamás: A Pécsi Mûhely, Jelenkor Kiadó Kft. 1995.
Új Dunántúli Napló, 1995. január 5. - Lantos Ferenc három kiállítása
                                                                                               (Cseri László)
Új Mûvészet 96/3. - Könyvszemle, Vizuális nevelés
                                 Lantos Ferenc: Képekben a világ   (Tilless Béla)
Balkon, 1996. január-február - Produktivitásra ítélve?
       Az Iparterv-csoport és ami utána következett Magyarországon 1. rész
                                                                                          (Perneczky Géza)
2 zsiráf,  1998.(?)  Lantos Ferenc  (Köves Szilvia riportja)
GYÛJTÔK-Gyüjtemények, 1999/1
                       Lantosról, 70 befejezetlen sor (helyett) - (Més-záros István)
Kiállítási katalógus, Budapest, Ernst Múzeum, 1999.
                A tekintet tiszta, a mozdulat célszerû    (Aknai Tamás)
                Az utószó jogán  (Més-záros István)
Pesti Mûsor LIV. évf. 42. szám - Az "utószó" jogán…  (Més-záros István)
Napi Magyarország, 1999. november 10.
                    Lantos Ferenc mûvei az Ernst Múzeumban    (P. Szabó Ernô)