Dr. Csáji  László Koppány

poet, cultural anthropologist, ethnographer and lawyer
[költő, kulturális antropológus, néprajzkutató és ügyvéd]

1.Csáji László Koppány
2.Az utolsó táborhely a Kőrösi Csoma Sándor csúcs felé a hegyoldalban, 4000 méter magasságban 3.Tünam jellegzetes magar házai; a kontyolt tetejűek a déli, a lapos tetejűek az északi stílus jegyeit hordozzák 4.A Kőrösi Csoma Sándor csúcson Szailával; a zászlóra felirtuk a nevünket és egy rövid üzenetet az utókornak; majd összehajtva az általunk épített dzsölahiba rejtettük
5.Bornzkori ember; gyermekét hátán cipelő magar férfi; a kép sok ezer évvel ezelőtt is készülhetett volna 6.Magar sámán a házában; tőle jobbra az áldozati bika levágott feje, a falakon saját festményei láthatóak 7.
Magar sámán révületben; a dzsánkrí az állatáldozat során, néhány percen belül, lefejezi a kecskebakot 8.a Duna Televízió forgatócsoportja a 2005-ös indiai expedíción

9.Csáji László Koppány az Urálban (az Allaki Shihan szikláinál) 10.egy riport során a Duna Televízióban 11.Csáji László Koppány (Szingapúrban) 12.Khowars in Chitral, Pakistan NWFP 2001 [Kovárok Csitrálban, Pakistan NWFP 2001] 13.Among half-nomad Rabaris in Gujarat, India, 2005 [Félnomád rabarik között Gudzsarátban, Indiában 2005-ben] 14.During his Hunza fieldwork and studies László Koppány Csáji lived with the Hussein family in Hunza, whose male members can be seen in this picture [Csáji László Koppány hunzai gyujto-útján a Hussein családban lakott 2001-ben, a képen a család férfi tagjai láthatók]

15.At a fieldwork in Transylvania: participant observation among a New Religius Movement 2011 [Terepmunka Erdélyben egy vallási mozgalom kutatása során] 16.Fieldwork in Transylvania, with a head of a New Religius Movement: 'prophet Dénes' 2011 [Terepmunka közben Erdélyben, egy vallási mozgalom vezetojével, 'Dénes Prófétával']

17.Csáji László Koppány in Saint Petersburg, in front of Ermitage [Csáji László Koppány az Ermitázs elott, Szentpéterváron] 18.Hunzakuts bitan (~shaman) is dancing in trance state in 2001 [Hunzai sámán – Mashruf Khán – transz állapotban táncol]
 1. László Koppány CSÁJI [Csáji László Koppány]
 2. The last camp before reaching the summit of the Peak Alexander Csoma de Kőrösi, the 4000m high mountain which was named by László Koppány Csáji and his khammagar friend, Saila Surendra Buramagar on the name of the famous Hungarian tibetologist: Alexander Csoma de Kőrösi – in 1997 Az utolsó táborhely a Kõrösi Csoma Sándor csúcs felé a hegyoldalban, 4000 méter magasságban, amely csúcsot Szájla Szurendra Buramagarral együtt elneveztek Kőrösi Csoma Sándor nevére a Himalájában 1997. augusztusában]
 3. Typical khammagar houses in Tünam village – flat roof is characteristic for the North, the saddle-roof is characteristic for the South part of the Magarat (1997) [Jellegzetes khámmagar házak Tünam faluban; a kontyolt tetejűek a déli, a lapos tetejűek az északi stílus jegyeit hordozzák]
 4. On the Peak Alexander Csoma de Kőrösi with Saila Surendra – we wrote our name on a Hungarian flat, and folded up, and took it inside a ‘djolahí’ stones we built there (1997) [A Kőrösi Csoma Sándor csúcson Szailával; a zászlóra felírtuk a nevünket és egy rövid üzenetet az utókornak; majd összehajtva az általunk épített dzsölahiba rejtettük]
 5. Khammagar man holding his son on his back – this picture could have been taken thousands of years before us, as there is no modern instruments or materials with him  (1997) [Gyermekét hátán cipelő khámmagar férfi; a kép sok ezer évvel ezelőtt is készülhetett volna, mivel semmilyen modern eszköz vagy anyag nincs a képen]
 6. Khammagar healing man (~shaman) – jankhᶤrí –  in his house; right from him is a cow (bull) head, he had sacrificed; on the walls we can see his hand made pictures about animal spirits (1997) [Khámmagar gyógyító ember, dzsánkrí ( ~sámán) a házában; tőle jobbra az áldozati bika levágott feje, a falakon saját festményei láthatóak állatszellemekről]
 7. Khammagar shaman in a trace state in Taka-sera village marching to the place where he will sacrifice the bull, with playing drum (1997) [Khámmagar sámán révületben Taka-szera faluban, dobolva; a dzsánkrí az állatáldozati helyre megy, ahol néhány percen belül lefejezi a kecskebakot]
 8. The documentary film making team of the DUNA Television – in Gujarat, India, 2005 [a Duna Televízió forgatócsoportja a 2005-ös indiai expedíción Gujaratban, balról jobbra Jernye János operator, Barlay Tamás rendező és Makoldi Miklós régész társaságában]
 9. László Koppány Csáji in the Ural mountains, at the rocks of Shihan Allaki [Csáji László Koppány az Urálban, az Allaki Shihan szikláinál]
 10. An interview on DUNA Television [Csáji László Koppány egy riport során a Duna Televízióban]
 11. László Koppány Csáji in Singapore [Csáji László Koppány Szingapúrban]
 12. Khowars in Chitral, Pakistan NWFP 2001 [Kovárok Csitrálban, Pakistan NWFP 2001]
 13. Among half-nomad Rabaris in Gujarat, India, 2005 [Félnomád rabarik között Gudzsarátban, Indiában 2005-ben]
 14. During his Hunza fieldwork and studies László Koppány Csáji lived with the Hussein family in Hunza, whose male members can be seen in this picture [Csáji László Koppány hunzai gyujto-útján a Hussein családban lakott 2001-ben, a képen a család férfi tagjai láthatók]
 15. At a fieldwork in Transylvania: participant observation among a New Religius Movement 2011 [Terepmunka Erdélyben egy vallási mozgalom kutatása során]
 16. Fieldwork in Transylvania, with a head of a New Religius Movement: "prophet Dénes" 2011 [Terepmunka közben Erdélyben, egy vallási mozgalom vezetojével, "Dénes Prófétával"]
 17. Csáji László Koppány in St. Petersburg, in front of Ermitage [Csáji László Koppány az Ermitázs előtt, Szentpéterváron]
 18. Hunzakuts bitan (~shaman) is dancing in trance state in 2001 [Hunzai sámán – Mashruf Khán – transz állapotban táncol]

Born on 15th of October in 1971, in Budapest

Address: 1135 Budapest, Hungary, 30th of Kisgömb Street
email address: c s a j i . k o p p a n y @ g m a i l . c o m

Education:

PTE (University of Pécs)
(Pécsi Tudományegyetem)
Pécs, Hungary
Interdisciplinary PhD School – Institute of Social Relations (Interdiszciplináris doktori iskola, Társadalmi Kapcsolatok Intézete),
Department of Ethnography and European Ethnology (Néprajz – Kulturális Antropológia Tanszék) 2014–

PTE (University of Pécs)
Pécs, Hungary
Department of Ethnography and European Ethnology (Néprajz – Kulturális Antropológia Tanszék), 2007–2014 (BA, MA)

BÜK (Attorney of Law at the Chamber of Lawyers of Budapest)
Budapesti Ügyvédi Kamara – ügyvédjelölti oktatás (1996-1999), ügyvédi szakvizsga 1999

BJKMF University
(Bolyai János Katonai Műszaki Főiskola) 
Budapest, Hungary
Military Logistic (hadtáp-logisztika), lieutenant (hadnagy), 1996

BRISTOL University, England
Department of International Law (vendégdiák nemzetközi jogi képzésben)
(student exchange program with ELTE University) 1995

ELTE University, ÁJK
Budapest, Hungary,
Faculty of Law – involving studies of sociology, social philosophy, historical demography and international law (Jog- és Államtudományi Kar, osztatlan képzésben szociológiai, társadalomfilozófiai, történeti demográfiai tanulmányokkal, filozófiai és nemzetközi jogi specializációval) 1991–1996

Short time studies, workshops and consultations:

SOUTH-URAL State University (Chelyabinsk), Russia, 2009-2010
Южно-Уральский Государственный Университет
Department of History and Archeology 
(fieldwork studies and studies in museum collection)
Fieldwork Studies under kand. prof. Sergey Gennayevich Botalov

UCLA (University of California Los Angeles)
Humanities / Finno-Ugric and Altaic Studies – round table
with prof. Johanna Domokos and Gilah Yelin Hirsch
Shamanistic researches and intercultural and multi-cultural identities, 2008

SANGYO University of KYOTO 2008
Department of Finno-Ugric and Altaic Studies
workshop with prof. Ikeda Tetsuro
Kyoto, Japan

Professional Experience and Affiliation
(beside fieldworks as listed below)

Book Editor (Ómúltunk Tára)                                                    2007–
Napkút Kiadó, Publisher
Specialized in editing cultural anthropology and history book series, including belles letters and liberal arts (Collection of Old Past Series) (Napút Kiadó, sorozatszerkesztő, Napút-kör konzulens, Ómúltunk Tára) 

Department of Ethnography and Cultural Anthropology         2007–
University of Pécs (PTE) –as a BA, MA and (specialization on anthropology of religions), later as PhD student

Scenario Writer and Producer                                                  2001–2007
for DUNA Television
He wrote scenarios and worked as a producer for several documentary films prepared for the Duna Television, the worldwide cultural television channel of Hungary. DUNA Television won the Best Cultural Channel in the World award in 2006.

Director of a Law Firm, as a Barrister (Lawyer)                       1999–
Csáji’s Law Firm (Dr. CSÁJI Ügyvédi Iroda)
1132 Budapest, 21st Csanády street fszt. 3, and currently at 1136 Budapest, 21st Balzac Street, 3rd/1st floor

Trainee Lawyer                                                                       1996–1999
SJB Law Office (Strasser-Józsa-Baksa Ügyvédi Iroda), trainee lawyer
1132 Budapest, 21st Csanády Street

Published Works / Publikációk:

Csáji László Koppány: Csoda, pokoljárás és a digitális szakadék. Egy új vallási mozgalom legitimációs technikái a webes és weben kívüli diskurzusaiban. Replika 90-91. 2015/1-2: 57-77

Csáji László Koppány: A Szentlélektől az ufókig. Küszöbnarratívák, diskurzusterek és diskurzushorizontok egy Kárpát-medencei új vallási mozgalomban. AntroPort. kulturális antropológiai portál (online folyóirat), közzétéve: 2015.08.27. http://www.antroport.hu/wp-content/uploads/2015/08/Cs%C3%A1ji-l%C3%A1szl%C3%B3-A-Szentl%C3%A9lekt%C5%91l-az-uf%C3%B3kig.pdf

Csáji László Koppány: Az online cédrus árnyéka. Őstörténeti narratívák és értékek keveredése vallási diskurzusokkal egy kortárs etno-pogány csoport online és offline kommunikációjának példáján. In: Hubbes, László – Povedák, István (szerk.): Új Magyar Mitológia. Konferenciakötet. Sapientia Magyar Egyetem, Csíkszereda, Szemeisztosz Webszemiotikai és Online Kommunikációs Kutatócsoport, Erdélyi Múzeum Egyesület, Csíkszereda – Kolozsvár, (megjelenés alatt, várható megjelenés: 2015)

Csáji László Koppány: Próféta a parázson. Egy Kárpát-medencei új vallási mozgalom diskurzusa a „tűzönjárásról”. AXIS Vallástörténeti folyóirat, 2015. (megjelenés alatt)

Csáji László Koppány: Ukhéstoplódnákumarsozlázdok – és a hunok. A hunokhoz és Attilához kapcsolódó identitásdiskurzusok Magyarországon. Szcenárium, a Nemzeti Színház művészeti folyóirata 2015/2: 29-39

Csáji László Koppány: Society is not a fractal. Population genetics and social science – disputes and results of an international case study (2012-2014). In: Harri Mantila, jari Sivonen, Sisko Brunni, Kaisa Leinonen, Santeri Palviainen: Book of abstracts, CIFU XII, University of Oulu, Finland, 2015: 38

Csáji, László Koppány: Conflicting Utopia: discourses of ideal life, religion and economy in one of the new religious movements of the Carpathian basin. In: Abstracts of the 12th SIEF Congress, Utopia, Reality, Heritage. University of Zagreb, Zagreb, 2015: 130

Csáji László Koppány: Etnográfia a föld alatt? Mivel járulhat hozzá a szociál- és kulturális antropológia a régészet etnicitásolvasataihoz és a társadalomtudományokkal közös diskurzushoz? Századvég. Új folyam 73., 2014/3: 69-99

Csáji László Koppány: „Belakjuk környezetünket és az internetet!”. Lokalitás és/vagy hálózatiság – vallásantropológiai elemzés a közösségkonstrukció lokális és hálózati tereinek, szerveződésének összefüggéseiről. In: Povedák István – Szilárdi Réka (szerk.): Sámán Sámán hátán. A kortárs pogány irányzatok multidiszciplináris vizsgálata. Az MTA-SZTE Vallási Kultúrakutató Csoport – SZTE BTK Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék, Budapest, 2014: 78-96.

Csáji László Koppány: A félkész tehén. A szociálantropológia etnicitás-értelmezéseinek hozadéka a magyarság korai történetének kutatásában (egy 2013-as oroszországi konferencia kapcsán). Magyar Művészet folyóirat, 2014/1: 87-95

Csáji László Koppány: Fölszállott Robinson pávája. Folklór, folklorizmus és „elit kultúra” a diskurzuselemzés tükrében. In: Gazda József – Szabó Etelka: Az igazság keresése. Tanulmánykötet. Kőrösi Csoma Sándor Közművelődési Egyesület, Kovászna, 2015 (megjelenés alatt)

Pamjav Horolma et al. – Csáji László Koppány, Fehér Tibor, Németh Endre, Vándor Anna, Kornienko, Ivan V.: Y-SNP Mutation L1034 provides a Limited Genetic Link between West Siberian Mansi and Central European Hungarian-speaking Populations. Molecular Genetics and Genomics Vol. 290 (1) 2014: 377-386

Csáji László Koppány: Ismerős–ismeretlen tengelyen. Napút folyóirat 7/2014: 68

Csáji László Koppány: Válaszok a „mi a magyar?” kérdésre az elmúlt évszázadokban. Tudomány- és eszmetörténeti áttekintés az újkori válaszkísérletekről és magyarság-olvasatokról. In: Gazda József – Szabó Etelka: Mi a Magyar? Kőrösi Csoma Sándor Közművelődési Egyesület, Kovászna, 2014: 353-397

Csáji László Koppány: Pásztorok és királyok csillaga. Folklór és folklorizmus a diskurzuselemzés tükrében. Szcenárium folyóirat, II. évf. 2014/9: 96-104

Csáji László Koppány: Szárnyas emberek, táncoló állatok. Őskori uráli barlangfestmények (Kapovaja, Ignatyevszkaja, Kolokolnaja, Serpievszkaja 2.), más archaikus ábrázolások, párhuzamaik – és értelmezésük nehézségei. In: Kunkovács László (szerk.): Sziklavésetek Belső-Ázsiában. A Magyar Művészeti Akadémián 2013. december 2-án tartott munkaértekezlet kiadványa. Magyar Művészeti Akadémia, Budapest, 1923-MMA-13-KUT, 2014: 27-50

Чайи Ласло Коппань: Была ли Долина Хунза прибежищем белых гуннов? In: С. Г. Боталов (главный редактор), Н. Н. Крадин – И.Э. Любчанский (ред.): Гуннский Форум. Проблемы происхождения и идентификации културы евразийских гуннов. Министверство Образованияи Науки Российской Федерации – Южно-Уральский Государственный Университет – УрО РАН Южно-Уральский Филиал Института Историии Археологии, Челябинск, 2013: 404-440 

Csáji László Koppány: Dénes Próféta” (Péter Dénes) – a székely próféta. In: Gazda József – Szabó Etelka: Lelki élet, vallásosság. Kőrösi Csoma Sándor emlékülés 19. konferenciakötete. Kőrösi Csoma Sándor Közművelődési Egyesület, Kovászna, 2013: 388-481

Csáji László Koppány: Robinson pávája. Diskurzív és kreatív folyamatok a folklórban és a „magas művészetben”. Napkút folyóirat 144. szám, 2013/4: 87-109

Tamás Ildikó – Csáji László Koppány: A rokonság fogalma az egyes tudományágakban. A Reguly Társaság weboldala, 2012. http://www.regulytarsasag.hu/nyelvrokonaink-14-testver/a-rokonsag-fogalma-az-egyes-tudomanyagakban/ (2013. március 29.)

Csáji László Koppány: Előszó és hátlapszöveg. [Preface and introduction] In: Tamás Ildikó: „Így él bennem” Szomjas-Schiffert György (1910-2004). Tanulmánykötet Szomjas-Schiffert György emlékére. Napkút Kiadó, Budapest, 2013: 5, 112

Чайи Ласло Коппань: Вопрос этницизма и образа жизни на примере мадьаров (венгров) времён обретения родины.  Russian Academy of Sciences – South Ural State University – conference lectures, Shadrinsk–Uelgi–Chelyabinsk, 2013

Csáji László Koppány: About the role we could imagine for the White Huns (Hephtalites/Var-Hiuns) in the ethno-cultural roots of the Hunza’s current population, and placing the Hunzakuts’ shamanic practicies within the Eurasian shamanic repertoire. Was Hunza a refuge of the White Huns? In: Sz.G.Botalov –N.N. Kradin – I.E. Ljubanskij (eds.): The Hun Forum. (Origin and identification problems of the Eurasian Huns culture). Ministry of Education and Science of the Russian Federation, South Ural State University, South Ural Branch of the Institute of History and Archeology of the Ural Branch of Russian Academy of Sciences, Chelyabinsk, 2013: 384-404 

Csáji László Koppány: Előszó. Hátlapszöveg. Szergej Botalov: Hunok Ázsiában és Európában. A hun-szarmata etnikai keveredés régészeti-történeti problematikája. Cédrus Művészeti Alapítvány- Napkút Kiadó, Budapest, 2013: 6-7

Csáji László Koppány: Hátlapszöveg. Fehér Géza: A bolgár-török műveltség emlékei. Cédrus Művészeti Alapítvány- Napkút Kiadó, Budapest, 2013 

Csáji László Koppány: Az egyéni és közösségi sokszínűség megragadásának vallásantropológiai nehézségei. [In English: The cultural anthropological problem of interpreting multi-colors of persons and groups, with examination of some New Religious Movements, Neo-pagan and New Age groups – the usage of vectors in the “explanation” and descriptions of heterogeneous dynamic processes] In: Világügyelő. Tanulmányok Hoppál Mihály hetvenedik születésnapjára. Magyar vallástudományi Társaság, Budapest, 2012: 445-477 (a cikk egy másik változata megjelent: Hubbes László (szerk.): Etno-pogányok. Retorikai fogások a hálón innen és túl.Szemeisztos Webszemiotikai és Online Kommunikációs Kutatócsoport, Sapientia Magyar Egyetem, Csíkszereda–Sepsiszentgyörgy, 2012: 17-66)

Csáji László Koppány (2012): СТЕПНАЯ  ЦИВИЛИЗАЦИЯ  И  РЕГИОН  УРАЛА. ИССЛЕ-ДОВАТЕЛЬСКИЕ НАПРАВЛНИЯ И ВОЗМОЖНОСТИ В ХОДЕ КОМПЛЕКСНОГО ИСТОРИКО-ЭТНОГРАФИЧЕСКОГО ИЗУЧЕНИЯ СТЕПНЫХСКОТОВОДОВ-КОЧЕВНИКОВ И ДРУГИХ ПОСТОЯННО СВЯЗАННЫХ С НИМИ ЗЕМЛЕДЕЛЬЧЕСКИХ НАРОДОВ. Part II. Chelyabinskij Gumanitarij Vol. 8. (17), Rossijskaya Akademia Nauk, Uralskoje Otdelenie – Gumanitarnih Nauk, 2012 (u.p.)

Csáji László Koppány: Könyvkritika – Sándor Klára: Nyelvtudomány és hunhagyomány. Finnugor Világ 2012 júniusi számkiadja: Reguly Társaság, 29-33

Csáji László Koppány – Tamás Ildikó: Mi is a népek rokonsága? (www.regulytarsasag.hu, 2012)

Csáji László Koppány: A New Age, a neopogányság és a keresztény megújulási mozgalmak eszmerendszereinek keveredése egyes új vallási mozgalmak jelképrendszerében és az internet szerepe közösségkonstrukciójukban. Szemeisztosz Webszemiotikai Kutatócsoport, Sapientia Erdélyi Magyar Egyetem. http://semeistos.files.wordpress.com/2012/07/kpi-etno-poganyok_csaji-koppany.pdf 2012

Csáji, László Koppány – Tamás, Ildikó (2011): What does “relative nations” mean? The possible approaches of the so called “related peoples”. [Rokonnépek – Mi is a népek rokonsága?] Reguly Társaság. A Reguly Társaság Honlapja, www.regulytarsasag.hu, 2011

Csáji László Koppány: Kőrösi Csoma Sándor helye a kulturális antropológia tudománytörténetében. In: Kovaszna/Covasna (Romania), Book of the 2011 year’s Scientific Conference on Alexander Csoma de Körösi Society 2012: 9-36

Csáji, László Koppány:  A „rokon népek” megközelítése az egyes tudományágakban – a Volga-Urál régió példáján bemutatva. Eleink 2011/3 

Csáji, László Koppány (2011): Flying with the Vanishing Fairies: Typology of the Shamanistic Traditions of the Hunza. Anthropology of Consciousness Vol. 22, Journal of the American Anthropological Association, 2011: 159-187

Csáji, László Koppány (2011):  A „rokon népek” megközelítése az egyes tudományágakban – a Volga-Urál régió példáján bemutatva. Eleink 2011/3 (Tamás Ildikó által rövidített változata megjelent a Reguly Társaság honlapján)

Csáji László Koppány (2011): Utószó/hátlapszöveg. In: Erdélyi István: Dél és Észak. Ómúltunk Tára sorozat 7., Cédrus Művészeti ALapítvány – Napkút Kiadó, Budapest, 2011

Csáji, László Koppány (2011): The civilization of the steppe and the Hungarians.  In: Csáji 2010: 101-107, 111-125

Csáji László Koppány (2011): Hagyomány és avantgárd… no meg a nép! [title in English: Tradition and avant-garde… and the people! ] Napút-füzetek Vol. 55. Napkút Kiadó. Avantgárd és hagyomány, hagyomány és avantgárd (konferenciakötet). Expanzió Kortárs Művészeti Társulás–Magyar Avantgárd Szövetség–Napkút Kiadó, Budapest, 2011: 18-24

Csáji László Koppány (2010): СТЕПНАЯ  ЦИВИЛИЗАЦИЯ  И  РЕГИОН  УРАЛА. II. ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ НАПРАВЛНИЯ И ВОЗМОЖНОСТИ В ХОДЕ КОМПЛЕКСНОГО ИСТОРИКО-ЭТНОГРАФИЧЕСКОГО ИЗУЧЕНИЯ СТЕПНЫХСКОТОВОДОВ-КОЧЕВНИКОВ И ДРУГИХ ПОСТОЯННО СВЯЗАННЫХ С НИМИ ЗЕМЛЕДЕЛЬЧЕСКИХ НАРОДОВ, Chelyabinskij Gumanitarij Vol. 3. (12), Rossijskaya Akademia Nauk, Uralskoje Otdelenie – Gumanitarnih Nauk, 2010: 137-146, 148-149

Csáji László Koppány (2010): A sztyeppei civilizáció és a magyarság. Ómúltunk Tára sorozat 1., 3. átdolgozott, bővített kiadás. Cédrus Művészeti Alapítvány – Napkút Kiadó, Budapest, 2010

Csáji László Koppány (2010): A hajléktalan, a csók és a terrorista (Rövid novellák). Káva-Téka Vol. 50., Napút Journal’s Publishing House, 2010

Csáji László Koppány (2010, published in 2011): Egymásba fonódó identitások: az Urál és a sztyeppei civilizáció kapcsolata (néhány konkrét példán bemutatva). Kovaszna/Covasna (Romania), 
Book of the 2009 year’s Scientific Conference on Alexander Csoma de Körösi Society 2010: 383-405

Csáji László Koppány (2010): A Köroglu desztán műfaji besorolásának folklorisztikai problémái. A kultúrák Párbeszéde – Azeri-Magyar Konferenciakötet, Budapest, 2010 (u.p.).

Csáji László Koppány (2009): Cvetelin Sztepanov: Lovasnomád birodalmak és városlakók (Book Review), Keletkutatás folyóirat, MTA Kőrösi Csoma Társaság, Budapest

Csáji László Koppány (2009): Utószó/hátlapszöveg. In: Veres Péter: Mérföldkövek a Magyar őstörténetben. Ómúltunk Tára sorozat 6., Cédrus Művészeti ALapítvány – Napkút Kiadó, Budapest, 2009

Csáji László Koppány (2009): Utószó/hátlapszöveg. In: Szultan Talevics Katancsijev: Kun vezérek leszármazottai Kelet-Európában. Ómúltunk Tára sorozat 4., Cédrus Művészeti ALapítvány – Napkút Kiadó, Budapest, 2009

Csáji László Koppány (2009 – published in 2010): A sztyeppei civilizáció, mint óriáshálózat (az információ-áramlás vizsgálata a sztyeppe-régióban), Kovaszna/Covasna (Romania), Book of the Scientific Conference on Alexander Csoma de Körösi Society 2010: 193-215

Csáji László Koppány (editor): Avarok, bolgárok, magyarok. (Konferenciakötet). In: Fancsalszky Gábor – Langó Péter – Makoldi Miklós – Szenthe Gergely – Türk Attila Antal – Balogh Csilla előadásai: Avarok, bolgárok, magyarok. Napkút Kiadó – Cédrus Művészeti Alapítvány, Budapest, 2009

Csáji László Koppány (2009): Szerkesztői utószó/hátlapszöveg. In: Cvetelin Sztepanov: Lovasnomád birodalmak és városlakók. Napkút Kiadó – Cédrus Művészeti Alapítvány, Budapest, 2009

Csáji, László Koppány (2008): The civilization of the steppe and the Hungarians. UCLA – lecturers’ series and copies. Printed in UCLA for students and audience

Csáji, László Koppány (2008): The female shamans of Hunza (North Pakistan) and Aomori (Japan). Gender Studies. Round-table handout. UCLA – lecturers’ series and copies. Printed for the UCLA audience

Csáji, László Koppány (2008): Az eurázsiai „sztyeppei civilizáció” információ-áramlásának hálózati modellje, és hatása a törökségi, illetve más sztyeppei népek mitológiájára és folklórkincsére (Network Analyses of the Information-transfer in the Eurasian Steppe Civilization, and its effect on the Turkish and other steppe peoples’ folklore), A kultúrák Párbeszéde – Azeri-Magyar Konferenciakötet, Budapest, 2008

Csáji László Koppány (2008 conference, published in 2009): Megtévesztő jelek, meggyőző jelrendszerek. Adalékok a magyar népi ornamentika tulipán-motívumának kutatásához. [Folklore symbols and ornaments are delusive bases for wide range conclusions compared to symbol-systems – analyzed by the example of Tulip motif, contributions for the “Tulip Motif” of the Folk Art. Kovaszna/Covasna, Romania], Book of the Scientific Conference on Alexander Csoma de Körösi Society, 2009: 111-135

Csáji László Koppány (szerk. 2008): Szerkesztői utószó/hátlapszövegIn: Petrik István: Rejtéjek országa. Napkút Kiadó – Cédrus Művészeti Alapítvány, Budapest, 2008

Csáji, László Koppány (2007 conference, published in 2008) Huns, Avars and Magyars? – Contribution for the Researches of the Ethnogenesis and the Civilization of the Steppe. Hunok, avarok, magyarok – és a sztyeppei civilizáció. Kovaszna/Covasna (Romania), Book of the Scientific Conference on Alexander Csoma de Körösi Society, 2008: 59-96

Csáji, László Koppány (2007 Conference, published in 2008) A sztyeppei civilizáció etnikai egységei (Ethnic Units of the Steppe’s Civilization), A kultúrák Párbeszéde – Azeri-Magyar Konferenciakötet, Budapest, 2008: 319-330

Csáji, László Koppány (2007): Contributions on the civilization of the Eurasian steppe. Dep. of Sangyo University, Kyoto. Uralic and Altaic Studies – short versions of lectures.

Csáji, László Koppány (2007) Similarities and Typical Elements in the Shamanism of Hunza, ISSR Conference Publication, Budapest.

Csáji, László Koppány (2007) A sztyeppei civilizáció etnikai egységei (Ethnic Units of the Steppe’s Civilization), Azeri-Magyar Konferenciakötet, Budapest.

Csáji, László Koppány (2007) Hunok, avarok, magyarok – és az indiai kapocs (Paradigm Changing in Ancestral History? – Contribution for the Researches of the Ethnogenesis and the Civilization of the Steppe), Őstörténeti füzetek/Eleink folyóirat különszám.

Csáji, László Koppány (2007) A sztyeppei civilizáció és a magyarság (The Steppe’s Civilization and the Hungarians), Napkút, Budapest.

Csáji, László Koppány (2006) Ég az út mögöttem (Book of the collected, published poems between 1991 and 2006 by Csáji László Koppány), Napkút, Budapest.

Csáji, László Koppány (2004) Fehér hunok nyomában Ázsia szívében (Following the Roots of the White Hun Sin the Heart of Asia), Csáji 2004, Part I.

Csáji, László Koppány (2004) A hunok történelme és utódnépei (History of the Huns and their Descendants), Csáji 2004, Part II.

Csáji, László Koppány (2004) Szemelvények Hunza szellemi néprajzkincséből (Cross-section of the Hunzakuts’ Folklore Treasury), Csáji 2004, Part III. (Csáji, László Koppány (2004): [Extracts from the treasury of the Hunza culture]. Budapest: Napút Kiadó.)

Csáji, László Koppány (2004) Tündérek kihalófélben. Hunoktól a hunzakutokig – kutatóút Belső-Ázsiában I-III (Fairies Vanishing – Researches in Central Asia Part I-III with an English Summery about the History of the Huns), Napkút, Budapest.

Csáji, László Koppány (1999) Dzsánkrí – utazás Belső-Magaria bronzkorába (Jhankri – Journey to Inner-Magarat, West Nepal), Masszi, Budapest.

Documentary Films

Producer and scenario writer for 18 documentary films from 2000 till 2008 for the World-wide cultural channel Duna Television, which won the Best Cultural Channel in the World Award in 2007 (for example Cast system in the Atomic Age in India, Kinds of Nomadism and Semi-Nomadism etc.).

Documentary Films (Hungarian Titles)

Lovasnomádok utódai Indiában, 1-10, 2007, 10 x 30’ Duna Televízió
Lovasnomádok hatása az indiai társadalomra és kultúrára, 200620’ Duna Televízió
Kasztrendszer az atomkorban I.-II., 2005, 20‘-20’ Duna Televízió
A fehér hunok nyomában Közép- és Dél-Ázsiába, 2004, 30’ Duna Televízió
Viszontogságos út a khowárok földjére, az afgán-pakisztáni határra, 30’ 2003, Duna Televízió
Ázsia elzárt szíve – Ujguria, 46’ 2003, Duna Televízió
Hunza Mítoszok Belső Ázsiában, 30’ 2002, Duna Televízió
Léptek Belső-Magariában (Nepál), 30’ 2000, Duna Televízió

Documentary Films (only the most important ones)

2014 Traces of our ancestors, MTVA coproduction with Csáji László Koppány
2007    Descendants of Equestrian Nomads in India, Volume 1-10, Duna Television
2006    Horse Riding Nomads’ Influence on India’s Society and Culture, Duna Television
2006    Caste System in the Atomic Age, Volume I-II, Duna Television 
2004    Following the White Huns into Central and South Asia, Duna Television
2003    Journey to the Land of Khowar’s on the Afghan-Pakistan Border, Duna Television
2003    The Hidden Heart of Inner Asia: Ujguristan (East-Tukestan), Duna Television
2002    Myths of Hunza in Central Asia, Duna Television
2000    Steps into Kham-Magarat (Western Nepal), Duna Television

Fieldworks and places of research:


2010-2015 New Religious Movement studies (among several groups and communities), and research among (post) New Age groups
2009-2013 Ethnicity – fieldwork studies among Bashkotrs, Tatars and Russians in the South-Ural region (rayon: Kunnashak)
2009-2010, 2013 volunteer at the Uelgi excavations (Russia, Chelyabinskaya Oblast’)
2013 Archeological problem of ethnic interpretation – interdisciplinary discussions and communication with scholars of other disciplines (archeology, popular-genetics, historians, linguists) at the excavation in Bolsie Bakalskoye Gorodishe, Progovo and Uelgi (Russia)
2010-2013 Sociolinguistic studies of current changes and heterogeneous modification process of Hungarian language (in cooperation with linguists) – modernization/heterogeneous processes/technological changes
2011    New York, USA – cooperation with an American law firm, multi-ethnic identities in NY city
2010    South-Ural Steppe, and West-Siberia – excavation studies Chelyabinsk, Uelgi, Magnitogorsk, Magnitniye, Jekaterinburg, Olgino, Arkaim, Sintashta
2009    cross cultural travel South-Ural, Bashkortistan and West-Siberia, Chelyabinsk, Ufa, Permskaya Oblast’, Nezopetrovsk, Kanzafarovo and Kunnasak etc.
2009 excavation studies Chelyabinsk, Uelgi, Magnitogorsk, Jekaterinburg, Kichigino, Mausoleum Kesene, Lagerevo, Shipovo, Bayramgulovo, Sineglazovo, Nezopetrovsk, Arkaim, Sintashta, Ufa II etc. 
2009    Current ethnic diversity, multi-ethnic identity and interaction in the cities of South-Scandinavia (Skåne).
2009    Museum of Ethnography, Budapest (as a student of ethnography) at the Finno-Ugric Department (as a part of the university studies).
2008    Research in St. Petersburg’s Hermitage Museum, Museum of Ethnography and the Institute of Ethnography.
2007    Research relating to East-Slovakian oral history – Hungarians’ life during the Beneš regime (1945-1948).
2007    Research focused on Itako shamans of Aomori in Northern Honshu, Japan.
2005    Research related to the folklore and shamanistic traditions of Rajputs and Rabaris in Northwest India (Gujarat, Rajasthan).
2003    Research focused on the Minangkabau culture in Sumatra and present-day Hindu culture of Bali, Indonesia.
2002    Research related to communities’ information connections in Qattara and Siwa Oasis, Egypt.
2001    Research focused on the Sarakol and Uygur communities in Xinjiang, Western China.
2001    Research on the folk songs of the Khowars living in the Afghan-Pakistani border territory.
2001    Research related to shamanism and folklore of the Hunzakuts in Hunza (Northern Territories of Pakistan, Kashmir), and also the oral history of the territory.
2000    Research on the ancient rock art and the communities of Nubian and Berber oasis in the Great Sand See, Libian desert, North Africa (Mut, Dakhla).
1999    Research focused on the Saamis (Lapps) of Norway and Finland.
1997    Research on the Moghuls’ heritage of North India (Uttar Pradesh, Punjab etc.).
1997    Research on the folklore and shamanism of Khammagars in Western Nepal (Salyan, Rukum, Dorpathan and Dolpo district).
1996, 2007, 2011, 2013  Sekel (székely) community (Udvarhelyszék and Csík) of Transylvania.  
1995    Fieldwork experience (not really a research) focused on everyday life in a monastery of central Macedonia (Svety Archangela Michaela Monastir, Macedonia).
1994    Anatolian Turkish language studies, and travel among the Kurdish communities of the border territory of Eastern Turkey and Iran.
1993    Research related to the native village communities of the border of Sudan and Egypt (between Kom Ombo and Wadi Halfa). Subject: identity structure between levels of small and larger communities, previous study for the later dissertation for International Law and Philosophy Department; human connection over the borders.
1992    Research on the Berbers’ communities of West Sahara and Morocco in Northeast Africa. Search for elements of identity.

Highlighted Lectures and Interviews

Conference about the New Mythologies in Hungary (Szemeisztosz, Websemiotic and Online Research Group, Sapientia University, Csíkszereda/Mercurea Ciuc, Romania), 2015

SIEF conference, took hold in Zagreb – International Society of Ethnology and Folklore, 2015

Oulu, Finland, CIFU XII Conference on Finno-Ugric Studies, 2015

Conference on Interdisciplinary Study of Religions, University of Pázmány Péter (PPKE), Hungary, 2015

Lecture at Károli Gáspár University (KGRE), Department of Study of Religions

Conference in honour of Alexander Csoma de Kőrösi
, Kovászna/Covasna, Romania, 2015

Kiskunhalas Művelődési Ház, 2014

Szepsi Művelődési Ház, 2014

Kassai Polgári Klub, 2014

Interjú az MTV1 és a HírTv műsoraiban 2013

Lecture at conference of MÖME Society at the ELTE University, Department of History, 2013

Conversation with Csanád Bálint and László Koppány Csáji at MTVA (Hungarian Television and Radio Association), a Nemzeti Nagyvizit, 2013

Heti Válasz, 2013 szeptember: interjú Csáji László Koppánnyal http://hetivalasz.hu/vilag/magyar-temeto-azsiaban-68256 

Interjú a Hír Tv esti műsorában Türk Attila és Langó Péter régészekkel együtt 2013:  
http://mno.hu/magyarorszageloben/attores-a-magyarsag-ostortenetenek-kutatasaban-1182532 

Interjú a Magyar televízió M1/M2 és Duna Televízió „Ma reggel” című műsorában 2013:
http://videotar.mtv.hu/Videok/2013/09/18/08/Magyar_temeto_Azsiaban__szenzacios_regeszeti_felfedezes.aspx
 

Sapientia Erdélyi Magyar Egyetem konferenciája az ethnopogányság és a webszemiotika tárgykörében, az előadás megtekinthető 2013:
http://www.magma.maybe.ro/archive.php?id=104 

Semeistos – Ethnopogányság a weben innen és túl. Előadás a webszemiotikai konferencián (pdf-változat) 2013:
http://semeistos.files.wordpress.com/2012/07/kpi-etno-poganyok_csaji-koppany.pdf 

Kovászna/Covasna (Romania), Péter Dénes (dénes…Próféta), the Sikulu-Hungarian prophet, 2012

Magyar Írószövetség, Expanzió Csoport: Idézet [Citation] 2012

Lecture at conference of MÖME at the ELTE University, Department of History, 2012

Kovászna/Covasna (Romania), Alexander Csoma de Körös and the (pre)history of Cultural Anthropology as a scientific discipline, 2011

Magyar Írószövetség, Expanzió Csoport 2011

Kovászna/Covasna (Romania), Alexander Csoma de Körös and the (pre)history of Cultural Anthropology as a scientific discipline, 2011.

Interview (Magyar Nemzet Journal) 2011

Interview (Duna Television) 2011

Interview (IGEN Journal) 2010: http://fontolvahalado.igen.hu/1082-az-alternativ-tortenelem-es-a-felujitott-osvallas-zsakutcai--interju-csaji-laszlo-koppany-kulturalis-antropologussal.html (Az alternatív történelem és a felújított ősvallás zsákutcái című interjú tömörített változata) 

Konzervatórium.hu 2010: interjú Csáji László Koppánnyal: Az alternatív történelem és a felújított ősvallás zsákutcái címmel:
http://konzervatorium.blog.hu/2009/11/14/az_alternativ_tortenelem_es_a_felujitott_osvallas_zsakutcai_interju_csaji_laszlo_koppany_kulturalis_ 
Dialogue Between Cultures (A Kultúrák Párbeszéde) – Azerbaijan and Hungarian Conference, Budapest(Hungary), About the folklore genres and problem of typology of Köroglu Destan, 2010

Kovászna/Covasna (Romania), The multi-cultural system in the Ural region, 2010

Bornemisza Society (Wien, Austria), The Steppe’s civilization and the Hungarians (A sztyeppei civilizáció és a magyarság), 2009

Kovászna/Covasna (Romania), The Steppe’s civilization as a network system, 2009

Karma Kagyu Buddhist Community of Hungary, Tar, The Ural and the Steppe’s civilization, 2009

Dialogue Between Cultures (A Kultúrák Párbeszéde) – Azerbaijan and Hungarian Conference, Budapest(Hungary), Network Analyses of the Information-transfer in the Eurasian Steppe Civilization, and its effect on the Turkish and other steppen peoples’ folklore (Az eurázsiai „sztyeppei civilizáció” információ-áramlásának hálózati modellje, és hatása a törökségi, illetve más sztyeppei népek mitológiájára és folklórkincsére), 2008

Karma Kagyu (Black Hat Sect) Buddhist Community of Hungary, Old Stereotypes and Later Surprises: The Specialities of the Eurasian Steppe’s Civilization, 2008

Catholic Radio, Fieldworks experiences in Asia. Budapest,2008

Museum of Geography, North Pakistan, 2008

Azerbaijan-Hungarian Conference, Conversation Between Cultures: The Model of the Information Exchange Network in the Eurasian “Steppe’s Civilization,” 2008

Duna Television, interview for the documentary film: Kazak-Hungarian Kurultai, 2008

University of California, Los Angeles, Hunzakuts’, Magars’ and Rabaris’ Shamanism Similarities and Differences – Typology, 2008

University of California, Los Angeles, Eurasian Steppe’s Civilization of the Eurasian Equestrians Nomads, 2008

Kovaszna/Covasna (Romania), Scientific Conference on Alexander Csoma de Körösi’s Heritage,  Contributions for the Origin of the “Tulip Motif” of the Hungarian Folk Art, 2008

Budapest Television, “What Was the Steppe’s Civilization Like?”, 2008

Kőrösi Csoma Sándor Konferencia, The Steppe’s Civilization and the Connection to India,Kovászna, Romania, 2007

Magyar Nemzet: Tulipán a sztyeppén. Interjú Csáji László Koppánnyal (2007. szeptember 1.)

MR1 Kossuth Radio, Hungary, Journey to the East, 2007

Csíkszereda, Romania, About the Steppe’s Civilization, 2007

Hungarian Academy of Sciences, MTA Institute of Ethnography, International Society for Shamanistic Researches, Similarities and Typical Elements in the Shamanism of Hunza, Dobogókő, Hungary, 2007

Kyoto Sangyo University, Japan, Connection between Distant Cultures – the Steppe’s Civilization and the Silk Road, 2007

University of Károli Gáspár, Azerbaijan-Hungarian Conference (Embassy of Azerbaijan, Hungarian Academy of Sciences, ELTE University and 

University of Károlyi Gáspár), Ethnic Units of the Steppe’s Civilizations,Dobogókő, Hungary, 2007

MR1 Kossuth Radio, Hungary, Unknown Shamans of the Hunzakuts and Rabaris, 2007

Catholic Radio, Hungary, Inner Asia’s Present and Future I-II, 2006

Nagymaros Cultural House, Ancient Rock Art in the Sahara Desert, 2004

Radio Kossuth, The World Famous Limping Dervish – Ármin Vámbéri, 2003

Lectures in several local Cultural Houses of Hungary, Xiongnu, Hiūn and White Huns – Huns and the Possible Descendants, 2003-2006

Nemzetközi Kepes Társaság, fényszimpózium, Eger, Light Art in the Folklore Practices 2002

Kassa (Slovakia) Hungarian Cultural Society, Culture and Shamanistic Traditions of Hunza, North Pakistan, 2002

Szepsi (Slovakia) Hungarian Cultural Society, White Huns and India – Influence in the Past and Present, 2002

Duna Television, Hidden Ethnic Groups of the Himalayas and Karakorum, 2001

Nők Lapja: interjú Csáji László Koppánnyal (1999)

Radio Fix, Budapest, About the Kham Magar, the Hunzakut, the Khowar, the Kyrghis, the Sarakol and the Uyghur Culture, 1999-2001

MAG, Hungarian Culture’s House, Society and Culture of Inner-Magarat (Western Nepal), 1998

JATE University, Travel experiences among the Kham Magars’ Society and Culture, Szeged, Hungary, 1997

Academic and Professional Associations (membership and/or cooperation)

SIEF (International Society of Ethnology and Folklore), Member of Ethnology of Religions Working Group

Magyar Néprajzi Társaság (Hungarian Ethnographical Society)


MAKAT (Hungarian Cultural Anthropological Association)


Reguly Társaság
 (Reguly Society of Finno-Ugric Studies)

American Anthropological Association – journals’ readers
, lectors and lecturers      

Russian Academy of Sciences – South Ural State University: Regional Researches, Archeological Fieldwork Volunteers

Fiatal Írók Szövetsége
 (Association of Young Poets) – for one publication in 2007 

ISSR
 International Society of Shamanistic Researches                                         

Titanic Progressive Art School                                                                            

International Kepes Society
 (for Art and Science) 

Hungarian Lawyers Chamber                                                                             

Spoken Languages

English, Hungarian, basic Turkish, Russian, Burushaski

Fields of interest:

Main other published works:

He has published more than a hundred of poems in several art-journals: Napút, Web-streaming-poems, Kalligram, Polisz, Liget, Életünk, Lyukasóra, Kapu, Kethano Drom/Közös út etc.
 [Több száz verset és novellát pubikált különböző irodalmi folyóiratokban: Napút, Web-streaming-poems, Kalligram, Polisz, Liget, Életünk, Lyukasóra, Kapu, Kethano Drom/Közös út etc.] 

Some of his poems are also contained in some of his books, e.g.: Csáji, László Koppány (2006) Ég az út mögöttem (Collection of the already-published poems between 1991 and 2006), Napkút – Fiatal Írók Szövetsége, Budapest; Csáji, László Koppány (2004) Fairies Vanishing, Part III., Napkút, Budapest; Csáji, László Koppány (1999) Dzsánkrí, Masszi, Budapest.

Often participator of several Art Festivals (like Napút esték, Ekszpanzió, Light and Art symposiums, Titanic Art Fest, Kepes Society’s Art and Science, Napkút esték etc.)

Artistic publications are not included in this CV as they would stretch apart the frames. He has poems translated to English and Serbian language.

Selected Lectures and Interviews e.g.


2013 International Conference of Russian Academy of Sciences and South-Ural State University on Problems of Eurasian „Magyars”, 2013 Kovászna, Kőrösi Csoma Sándor Emlékkonferencia, 2012 Isaszeg, Jókai Mőr Közkönyvtár, 2012 Csíkszereda – Sepsiszentgyörgy: ”Ethno-pagan movements and the web” Ethnopogányság web-en innen és túl (webszemiotikai konferencia), Sapiencia Erdélyi Magyar Egyetem, 2012 Magyar Írószövetség, Expanzió2012 Kovászna, Tudományos ülés, Kőrösi Csoma Sándor Konferencia, 2011 Magyar Írószövetség, Expanzió 2011 ELTE-BTK Conference on István Erdélyi’s 80th birthday, 2011 Duna Television (for the series “Vannak vidékek…”/Bodrogköz), 2011 Interview for the Magyar Nemzet journal, 2011 Covasna (Kovászna) Kőrösi Csoma Sándor konferencia, 2010 Chelyabinsk University, 2010 Covasna (Kovászna) Conference, 2010 Azerbaijan-Hungary, Dialogue of Cultures 2011, ELTE-BTK Conference 2010, ELTE University-BTK 2010 IGEN Journal, 2010 Rákóczi Szövetség – Kazincbarcika, 2009 Bornemisza Society (Wien, Austria), 2009 Covasna (Kovászna) Conference, Romania2009, Karma Kagyu Buddhist Community of Hungary, Tar, 2009,  Dialogue Between Cultures, KGRE, 2008 Interview for the Magyar Nemzet journal, 2008, Karma Kagyu (Black Hat Sect) Buddhist Community of Hungary 2008, Catholic Radio,Budapest,2008, Museum of Geography, 2008, Dialogue Between Cultures – Conference2008, Duna Television, interview 2008, UCLA University of California, Los Angeles, D. Cultural Anthropology 2008, UCLA University of California, Los Angeles, D. History 2008, Covasna (Romania) Conference 2008, Budapest Television, 2008 Covasna, Romania, 2007, MR1 Kossuth Radio, Hungary, 2007 Csíkszereda, Romania, 2007 Conference of International Society for Shamanistic Researches, also organized by the Hungarian Academy of Sciences (MTA), Institute of Ethnography, 2007 Kyoto Sangyo University (Japan), 2007 University of Károli Gáspár, Conversation between Cultures Conference (Hungarian Academy of Sciences, ELTE University and University of Károli Gáspár), Hungary, 2007, MR1 Kossuth Radio, Hungary, 2007, Catholic Radio, Hungary,2006, Nagymaros Cultural House, 2004, Radio Kossuth, 2003; 2003 Eger, Fényszimpózium, Nemzetközi Kepes Társaság; Lectures in several local Cultural Houses (Nagykanizsa, Pétervására, Szentendre, Budakalász etc.) of Hungary: 2003-2008. Kosice (Slovakia) Cultural Club, 2002, Moldva nad Bodvu (Szepsi), Slovakia – Cultural House, 2002. Duna Television,2001, Radio Fix, Budapest 1999-2001; 1988 MAG, Hungarian Culture’s House; 1997 JATE University, Szeged, Hungary