kémikus, röntgenkrisztallográfus

Kálmán Alajos

Lakcím:

Budapest, 1174 Zsuzsanna tér 5.
E-mail: akalman@chemres.hu

Kutatási területe:

Életrajzi adatok:

Született: Rákoskeresztúron, 1935. június 26-án.
Iskolái: elemi, ill. általános iskolai tanulmányait (két év kivételével) Rákoshegyen végzi (1941-1949). A kôbányai I. László gimnáziumi tanulmányai (1949-1953) után kitûnô érettségivel az ELTE TTK-ra nyer felvételt, ahol 1958-ban vegyész diplomát szerez kitûnô minôsítéssel.

A Magyar Tudományos Akadémia Kémiai Kutatóközpont Kémiai Intézetének munkatársa, tudományos tanácsadója, 1976-tól a röntgendiffrakciós osztály vezetôje. Az ELTE TTK-n 1981 óta kémiai krisztallográfiát oktat, jelenleg a vegyész doktori iskola alapító külsô tagja.

1966-ban Olaszországban, 1968-69-ben Angliában, 1974, 1989-ben az USA-ban, 1997-ben Japánban vendégelôadó. Meghívásra számos európai országban tart elôadásokat.

A Magyar Kémikusok Egyesületének elnökségi tagja, majd 1990-96 között alelnöke, 1996-tól elnöke.

Az MTA Fizikai-Kémiai és Szervetlen Kémiai Bizottságának tagja; 1984-tôl a Nemzetközi Krisztallográfiai Unió végrehajtó bizottságának tagja, majd 1990-93 között alelnöke, valamint tagja a magyar nemzeti bizottságnak, 1995-tôl elnöke; 1987-93 között képviselô az Európai Fizikai Társaságban és az Európai Krisztallográfiai Bizottságban. 1990-1999 az Acta Crystallographica regionális társszerkesztôje.

A kémiai tudományok kandidátusa 1968, doktora 1975.
1995-tôl a Magyar Tudományos Akadémia levelezô tagja.
1977-tôl címzetes egyetemi tanár.
1989-1999 között a Vigyázó Ferenc Mûvelôdési Társaság elnöke.

Díjak:

1975 Akadémiai díj
1994 Széchenyi-díj
1997 a XVII. kerület díszpolgára

Publikációk:

370 tudományos közlemény szerzôje

Hobbija:

    Képzômûvészet, a középkori katedrálisok mûvészetét kutatja és elôadásaiban ismerteti

Tagság: