Idézetek kritikákból


„Jegyezze meg, kedves Dohnál, az ember különbözhet, ha már azonosult” Kassák Lajos 1967

„Dohnál Tibor sokoldalú mûvész, invenciózus ember, állandóan újra készülô feltaláló. Ugyanakkor vérbeli festô bravuros rajztudással, technikai készséggel” (Sz. Kürti Katalin-Szabolcs-Szathmári Szemle 1973/3)

„Dohnál Tibor mûvészetében a tegnap ölelkezik a mával. Ebben van igazi korszerûsége is” (Bojár Iván - Magyar Hírlap 1975 VII.23)

„Mindegyik munkáját áthatja a mûvek mesterségbeli igényességében megnyilvánuló emberi és mûvészi etikum” (Dévényi Iván - Katalógus elôszó)

„Minden mûve definició, mellyel képi felismeréseit összegzi a népi közmondások sûrítettségével. Mûvei rendkivül karakteresek és egyre inkább tisztázottak” (Losonczi Miklós, Pest Megyei Hirlap 1976 I.6)

„A parányban rejlõ végtelen megközelítésére számtalan út vezet, ezek közül az egyik a maga gondolatait önálló kreativitással, szín és térformákban felmutató Dohnál Tibor útja lett (...) A maga mesterségének csínjait Dohnál a legtisztább fokon ismeri, a kassáki fegyelemmel gyakorolja. (Bodri Ferenc- Katalógus elôszó 1986)

„Dohnál munkásságáról még bôséges szót kell ejtenie a mûkritikának és a mûvészettörténetnek egyaránt” (Horváth György, Magyar Nemzet 1975 XI. 4)

„Dohnál nagyon fontosat mond és nagyon szépen mondja (....) Az életrôl beszél- Márámár finom tónusú szintézissel (....) Üzenet, érdemes megérteni.” (Szigethy András Népújság, 1983 IV.9)

„Dohnál Tibor mûvészete, sokoldalú kulturális tevékenysége sokkal alaposabb és méltóbb elismerést érdemel, mint amit eddig kapott...” (Schéner Mihály, Élet és Irodalom 1996 VIII. 30)