Bartusz György

(Juraj Bartusz, J.Bartusz György)
szobrász és akcióművész


1.Bartusz György zsolnai performance -án (1992) 2.Good afternoon Mr. Bartusz, we shall meet at waste yard (performance, 1994) 3.Katalóguscímlap 4.Elektronikus angyal (Marek Kvetánnal közösen, 1998) 5.Keresem az emlékezetemben Sara Rosenblume osztálytársam arcát (videó performance, 1995)


Életrajzi adatok:

1933 október 23-án született Kéménden (Kamenín) Csehszlovákiában.
1950-54 között a Prágai Iparművészeti Középiskolába járt. 1954-58: Prágai Iparművészeti Főiskola hallgatója volt (mesterei: J.Wagner, J.Kavan.), majd ezt követően a Prágai Képzőművészeti Akadémia hallgatója (mesterei: K.Pokorny, K.Hladik.
1962-63-ban a Kelet Szlovákiai vasmű képzőművészeti arculat tervezője. 1962-1989 között főként Kassán élt és alkotott. A 90-es években felváltva Pozsonyban és Kassán 1999-től ismét Kassán működik. 1963-90 szabadfoglalkozású képzőművész.1990-99 között a Pozsonyi Képzőművészeti Főiskola Szabad kreativitás műtermének a vezetője.1992-től egyetemi tanára.1999-től a kassai Műszaki Egyetem Iparművészeti Kara Szabadművészetek Tanszékének a vezetője..

Pályáját a hatvanas években a csehszlovákiai konkretista mozgalom tagjaként kezdte, a konstruktivisták merevségét feloldani akaró Konkretisták Klubja 1971-es betiltásét követően is kitartott a technicista szemléletet érvényesítő művészeti program mellett. Csehszlovákiában az elsők között (1973-76)  alkalmazta művészetében a számítógépes tervezést, mint a szerzői kézírás kiiktatásának egyik módszerét, a véletlen és az objektív tényező művészetben való megnyilvánulásának egyik alternatíváját. Így készült Kozmikus fejek c. sorozata mellett az Idő-tér plasztikák c. művei már az idő, mozgás és interaktivitás problémáját is felvetették. A 60-as évek közepétől akció művészettel is foglalkozik, s ehhez társul erőteljes konceptualizmusa( Hitelesítés, A hivatal művészete 1971), ugyan ebben az évben készíti el konceptualista Megvalósíthatatlan terveit (1967), majd 1974-ben Kladek Gáborral közösen kivitelezett a Fény-ünnepség-Szmog Kassa felett c. akciót. A 80-as években az expresszivitás, mély érzelmi telítettség jellemzi műveit, mind a szobrászatban (pl. Jakoby Gyula 1980), mind akcióiban és konceptjeiben. Az idő kérdése válik meghatározóvá művészetében, ekkor készíti el a gesztusra épülő másodperc,. és másodperces rajzait (1984-től) valamint az akciók artefaktumaként jegyzett gipszbe dobott téglákat (1982-től). A 90-es években a társadalmi kontextus dominál gondokodásában, objektjei, installációi és akciói több média eszköztárát használják fel (pl. festészet, videó) s azok a totalitarizmust és fogyasztói életmódot állítják pellengérre, valamint a holokauszt emlékezetére és az ökológia szerepére hívják fel a figyelmet. Az utóbbi évtizedben a pozsonyi Képzőművészeti Főiskolán a Szabad Kreativitás műteremben a multimedialitás jegyében iskolát teremtett (pl. Marek Kvetán, Duaan Podharansky stb) immár közel négy évtizede Csehszlovákia és Szlovákia meghatározó művész személyisége.
 

Fontosabb egyéni kiállítások:

1967 Szobrok és rajzok (Maria Bartuszovával)  Jalta kávéház- Kassa
1973 Szobrok Kelet Szlovákiai Galéria-Kassa
1974 Szobrok G. Cypriána Majernika_ Pozsony
1977 Plasztika, Kortárs Művészeti Galéria- Varsó, Plasztika Kopernikusz M.G Torun
1980 Miskolci Galéria, Miskolc
1985 Mala g. Vysoke Skoly, veterinarske Brünn
1986 Akciók/Rajzok G.Mladych Brünn
1987 Rajzok, képek, Ústav makromolekularni chemie SAV, Prága
1988 Művészeti Galéria, Érsekújvár,
1988 Festmények, objektek, Vlastvedne M. Tőketerebes
1989 Túlélés (enviroment) ZSVU- Kassa
1991 Szondák-Slovenska Narodna Galéria, Pozsony 1991 Vermes Villa, Dunaszerdahely 1992  Szondák, Csehszlovák Kulturális Intézet, Budapest

Fontosabb kollektív kiállítások:

1966 Fiatalok tárlata az AICA kongresszusalkalmából, Dom Umeni -Brünn
1967 A szlovákiai szobrászat első triennáléja, Pöstyén
1968 Csehszlovákia szobrászata Myslbektől napjainkig, M.Rodin – Páriz
1969 Fiatal Képzőművészek Nemzetközi Biennáléja, DANUBIUS, Dom Umenia, Pozsony
1969 Konkretisták Klubja,G Umeni, Karlovy Vary, BieberbachRIS (NSzK)
 Miláno, Firenze, Róma(OL)
1969 Danuvius vállogatás Nyugat Berlin
1970 Konkretisták Klubja, Dom panúz Kunstatu, Brünn
1970 Összművészeti tér, Pöstyén, Szlovákiai képzőművészet1965-70 Valdstejnska jizdarna, Prága
1981 Megvalósíthatatlan tervezetek, Mexikó
1985 Artistes conteporainsFrancais et Etrangers, Centre International d’Art Contemporain, Párizs
1986 Rajz/Drawing, Pécsi Galéria,
1986 Hommage á Kassák, Budapest
1987 Dialógus I. Fészek Galéria
1987 Új szlovák festészet, Ceskoslovensky rozhlas, Pozsony
1988 5. Európai Grafikai Biennálé, Heidelberg, NSzK
1990 Művészet és politika, Pozsonyi ár, Pozsony
Kortárs Szlovákiai Művészet, G.der Stadt Esslingen(D)
1991 Csehszlovákiai Magyar Képzőművészek Társasága, DMM Komárom
1991 Oszcilláció, Komárom (Szlovákia), Műcsarnok, Budapest
1992 Hommage á John Cage, Ceskoslovensky rozhlas, Pozsony
1992 Hommage á Gyula Szabó, Novohradka Galéria ,Losonc
1992 Apelacion/Challenge, EXPO ’92, Sevilla
1992 Palazo del Brolletto, Novara (OL)
1993 Nemzetközi Kisplasztikai Biennálé, Muraszombat (Szlovénia)
Számítógépes grafika a képzőművészetben, G. Medium, Pozsony
12.Grafikai Biennálé Besztercebánya
1994 Egy időben, Kunsthaus, Hamburg
1995 A 60-as évek szlovákiai képzőművészete, Szlovák Nemzeti Galéria, Pozsony
1996 Serpens, Palmovkai Zsinagóga, Prága
1997 átHIDalás, Esztergom, Párkány
1997 Hommage á Kassák G.Z. Pozsony
1998 Konkretisták Klubja, Olomouc, Karlovy Vary
1999 Konkretisták Klubja, Szlovák Nemzeti Galéria, Pozsony
Töredék,Galleria Mesta Bratislavy, Pozsony
1999 Slovak Art for Free, XLVIII, Velencei Biennálé


Munkái közgyüjteményekben:


Díjak:

1969 kerületi szobrászati díj
1970 Cyprián Majernik díj
1984 Pöstyén város díja
1985 érdemes művész (1989 decemberében visszadta)
1993 a 12. Besztercebányai Grafikai Biennálé díja


Tagság:

1967-71 a konkretisták klubja
1967-89 Szlovákiai Képzőművészek Szövetsége
1989 Gerulata(Pozsony)
1990-97 Szlovákiai Magyar Képzőművészek Szövetsége
1996 -tól Nemzetközi Kepes Társaság (alapító tag)