Herbert Read: Kepes Györgyről


A múzeumokat azért építették, hogy kegyelettel megőrizzék a múlt szimbólumait, és mi tisztelettel és csodálattal látogatjuk őket. Mindennapi életünket azonban olyan világban éljük, ahol ezek a szimbólumok nem érvényesek ás nem jelentenek semmit. A művésznek olyan új jelképeket kell felfedeznie, melyek kifejezik megváltozott létünk cselekvéseit és törekvéseit.

Az utóbbi években senki nem kötelezte el magát Kepes Györgynél eredményesebben, ennek a célkitűzésnek. Új alkotói technikákat - főként a fényképezést és a kollázst - használt fel arra, hogy „jelentéssel bíró vizuális jeleket hozzon létre”. Víziójának nyelvi szótára ma hallatlanul gazdag és kifejező. Ő azonban nem elégedett meg a nyelvalkotással. Ráébredt, hogy a nyelv célja nem csupán a gyakorlati beszéd szintjén való jelentés-hordozás, a művészetnek tovább kell lépnie, és fel kell használnia a nyelvet lírai, vagy költői célok érdekében is. Legutóbbi festményein Kepes átlép annak a mai környezetből fakadó, érzékelhető képnek a határain, melyből mesterei valahogy mechanikusan teremtettek egyfajta dinamikus ikonográfiát. Ő olyan képmások alkotására törekszik, melyek új érzés világot hívnak életre, a lírai érzelmek olyan világát, mely valóban menekülés a gépi világból, de ez a menekülés nem a múltba történik. Képei színben rendkívül gazdagok, textúrában igen elevenek; organikus művek, melyeknek jelentősége abban rejlik, hogy az élettelen mozgás, az emberen kívüli energia világában nem tudunk „a párhuzamosság harmóniája” (Cezanne kifejezése) nélkül élni. Létre kell hát hoznunk a nyugalom vizeit, a bűvölet tájait; és ennek a célja nem elmenekülni az élettől - még attól a vibráló élettől sem, melyet a modern civilizációra jellemző új energia források hoztak létre - hanem élvezni az életet a maga valódi mélységében. A gépi kultúrával nem jár együtt a gépi művészet (mintahogy régen az agrárjellegű gazdasági élet magával hozta a parasztművészetet). A művészet mindig összefügg a gazdasági élettel, ahogy a virág is kapcsolódik természetes környezetéhez, a művészet azonban olyan fény felé vonzódik, mely csupán a képzeletben létezik.