A II. Nemzetközi Fényszimpózium programja

A szakmai program
The professional program

2007.10.26. péntek - Friday

10.00
Ünnepélyes megnyitó
Makovecz Imre az MMA elnöke megnyitja a találkozót.
Csáji Attila köszönti a résztvevőket és átadja Seth Riskinnek A Nemzetközi Kepes Társaság tagságáról szóló oklevelet.

10 A.M.
Opening Ceremony
Imre Makovecz, president of the Academy opens the meeting
Attila Csáji welcomes the participants
and hands over the Membership Document of the International Kepes Society to Seth Riskin.
 
Előadások
Levezető elnök: Haris László fotóművész
Lectures
Conducted by László Haris photographer

1. Csáji Attila a Magyar Művészeti Akadémia tagja, a Nemzetközi Kepes Társaság elnöke
Beszámoló a Kepes Társaság életéről
1. Attila Csáji
Member of the Hungarian Academy of Art
Charmain of the International Kepes Society
Account of the activity of the Kepes Society

Rövid szünet
Short break

2.Beke László akadémikus, művészettörténész az MTA Művészettörténeti Kutató Intézetének az igazgatója,
Elméleti megfontolások a fényről
2. László Beke, academic, art historian, director of the Research Institute for Art History of the Hungarian Academy of Sciences
Theoretical considerations about light

3. Helge Krarup, író, művészeti író / Koppenhága Thorbjřrn Lausten: Fény.Tér.Energia
3. Helge Kraup, writer, aesthete /Copenhagen Thorbjřrn Lausten: Light, space, energy

4. Dianne Harris kinetikus művész, művészettörténész a londoni Kinetica Museum igazgatónoje A fény apró pontja
4. Dianne Harris, kinetic artist, art historian, director of the Kinetica Museum of London A Tiny Point of Light

15.00 Eloadások - Levezeto elnök: Mengyán András
3 P.M Lectures - Conducted by András Mengyán

1. Rózsa T.Endre művészeti író : Kepes György és Moholy Nagy László
1. Endre T. Rózsa, writer, aesthete: György Kepes and László Moholy Nagy

2. Kálmán Alajos krisztallográfus, a Magyar Tudományos Akadémia tagja:
Különbségek és rejtett hasonlóságok a gótikus katedrálisok valamint a molekulakristályok között
2. Alajos Kálmán cristallograhyist, member of the Hungarian Academy of Sciences -
Differences and hidden similarities between gothic cathedrals and molecular chrystals

3. Holly Sándor fizikus, kutató mérnök (Los Angeles): "Példák a nanotechnológia jövőbeli szerepéről a "fény" világában"

4. Kas Oosterhuis építész, a Delfti Egyetem tanszékvezet profeszora
4. Kas Oosterhuis, architect, professor and department leader at the Univerity of Delft 'Computing Swarm Behaviour to understand the Universe' Subtitle 'Interacting Populations'.

2007.10.27. Szombat - Saturday

10.00 Tanácskozás - Levezető elnök: Haris László fotóművész
10 A.M. - Conversing Session

1. Mengyán Andrásképzőművész, professzor, Budapest / Bergen Polifónikus vizuális tér
1. András Mengyán, artist, professor Budapest/ Bergen: Polyphonic visual space

2. Michael Bleyenberg holográfus, Köln: Alkotói beszámoló
2. Michael Bleyenberg, holographist, Cologne: Artistic report

3. Frithioff Johansen fényművész, Koppenhága: Holography, laser installations, colour projection
3. Frithioff Johansen, Copenhagen: Holography, laser installations, colour projection

4. Seth Riskin fényművész, Cambridge(USA) az MIT Múzeum munkatársa: Light Dance
4. Seth Riskin, light artist, Cambridge (USA) associate of the MIT Museum: Light Dance

5.Orosz István grafikus, filmrendező, a Magyar Művészeti Akadémia tagja, Budapest:
A kiszámított holló -  az anamorfózisok filozófiai és művészi hátteréről
5. István Orosz, graphic, film director, member of the Hungarian Acedemy of Sciences, Budapest:
The predictable raven – the philosophical and artisctic background of anamorphoses

15.00 - Előadások - Levezető elnök Orosz István grafikus művész
3 P.M - Lectures, Conducted by István Orosz graphic artist

1. Kroó Norbert fizikus, a Magyar Tudományos Akadémia alelnöke: Fényes új világ
1. Norbert Kroó, physicist, vice president of the Hungarian Academy of Sciences: Bright New World

2. Julie Tolmie matematikus, látvány-matematika, London:
Micro-level Mathematical Light, Sound and Interaction
2. Julie Tolmie, mathematician, visual-mathematics, London:
Micro-level Mathematical Light, Sound and Interaction

3. Darvas György, fizikus MTA: Light trough transparent
3. György Darvas, physicist, Hungarian Academy of Sciences: Light trough transparent

4. Waliczky Tamás komputer grafikus: Számítógépes instaláció a “Marionettekről”
4. Tamás Waiczky, computer graphic: Computer installaton of “Marionettes”

5. Carlo Bernardini szobrász, fényművész: Áteresztő tér
5. Carlo Bernrdini sculptor, light artist: Permeable Space

6. Zielinski Tibor szobrász, fényművész:
Sûrített terek - posztmodern utáni „barokk” - üveg, pénz, beton,  puttók,– látszólag összefüggéstelen dolgok
6. Tibor Zielinski, sculptor, light artist:
Condensed spaces –"baroque" after postmodern – glass, coin, concrete, puttos – seemingly incoherent things

2007.10.28. Vasárnap - Sunday
10. 00
Filmvetítések, munka bemutatók
Levezető elnök: Kalmár János szobrászművész
10 A.M.
Film projections, presentation of works
Conducted by Kalmár János szobrászművész

1. 7 fényművész – dvd  
2. Bolygó Bálint kinetikus művész (London) saját munkáiról
3. John Powell fényművész (Boston) Led’s Use in Multi-colored Works of Art in Light
4. Bortnyik Éva- Tubák Csaba fényművészek (Bécs) saját munkáikról
Kuchta Klára képzőművész, fényművész (Genf) saját munkáiról
5. Csáji Attila képzőművész, fényművész (Budapest) részletek „A fényművész”c. filmből (2007)
6. Fény-kép - Kocsor Erika filmje Moholy Nagy Lászlóról

1. 7 Light Artists – dvd
2. Bálint Bolygó kinetic artist (London) of his own works
3. John Powell light artist (Boston) of own works
4. Éva Bortnyik – Csaba Tubák light artists (Vienna) of own works
5. Klára Kuchta  aritst, light artist (Geneva) of own works
6. Csáji Attila artist, light artist (Budapest) chapters of  the film „The Light Artist” (2007)
7. Light-picture - Erika Kocsor’s film about László Moholy Nagy.