Bortnyik Éva, Tubák Csaba

We have been working with light, light objects and light installations since the early eighties.
Moving increasingly away from our early works, based on traditional film projections, passing through the phase of "expanded cinema", we have reached today's stage of video- and light installations.
Our works are based on the synergetic effect of three factors: light, time (movement), and space.  The role of each of these factors may vary:
-Inert object + inert light composition;
-Inert object + kinetic light composition;
-Moving object + inert light composition;
-Moving object + kinetic light composition.
        
In the case of some of in our works, the viewers' visual experience is enhanced by means of sound, which is employed as a fourth factor.
Taken by themselves, neither the installation, nor the projected light composition can be regarded as a full-fledged work.  The latter is born when the projection begins, as a result of the interaction between the perpetual and the erratic. 
       
The esthetic effect is generated by the visualization of the immaterial hidden in all material things.  Light is not the subject, but rather the source of life of our works.  Their harmony full of tension may capture the viewers for a short while, carrying them away from the real world.

tubak1

„A tudósok hadakoznak a tévedés ellen, a művészek pedig körüludvarolják az illúziót”
(R L Gregory)

Bortnyik Éva 1945-ben Kolozsváron született. 1970-ben végzett a Ion Andreescu Képzőművészeti Akadémia festészeti szakán. 1977-töl Bécsben él. 
Élet- és alkotótársa Tubák Csaba 1943-ban született Kolozsváron ahol 1966-ban közgazdasági diplomát szerzett. 1968 óta él Bécsben. Informatikai szakember.


A 80-as évek kezdetétől foglalkozunk műveinkben a fény témakörével. A hagyományos filmvetítéstől eltávolodva, az ”expanded cinema”-n keresztül videó és fényinstallációk által jutottunk el a jelenlegi intermediális alkotásokig.
A fénynek az emberre gyakorolt esztétikai hatása a legfontosabb számunkra. A Mű- a teljes sötétből kibomló látvány, mely a vetítés pillanatában, az állandóság (forma) és a változás (film) kapcsolatából keletkezik. A tér és idő ugyanúgy alapfeltétele létrejöttének, mint a fény és a forma.
Vetítéseinken az elsötétített térben „várakozó“ preparált síkfelületekre vagy geometrikus tárgyakra szabaduló fény „anyagi” mivolta felerősödik, miközben a tárgy „szublimálódik”. A forma kimozdul merev anyagi kereteiből, képlékennyé válik.
A statikus vagy mozgó fénykompozíciók általában oly erősen tapadnak a térben elhelyezett formákra, mintha ezek önálló fényforrással rendelkeznének.

Egyes műveinkben hanghatásokat is alkalmazunk, ezzel még intenzívebbé téve a vizuális élményt.
A vetítés ideje alatt a „szemünk láttára” keletkező, változó (pseudo-) formák „ valóban léteznek”.
„Bizonyos helyzetekben megtéved, megzavarodik a szem és az agy s létrejön az illúzió” (R L Gregory)
Optikai csalódást keltő eszközöket használunk azoknál az alkotásoknál melyek nem a sötétben „élnek”. Ezek a művek a néző elmozdulása következtében, nézőpontjának változtatása során valósulnak meg. „A mű keletkezési folyamata láthatóvá válik” (Moholy-Nagy László).

tubak2


Bortnyik Éva festészetében szintén fontos szerepet játszanak az optikai eszközök, melyek számára sajátságos „látásmódot” kölcsönöznek.
Maga a torzulás, az elmozdulási folyamat nyomon követhető a több festményből álló, organikus egységeket alkotó szeriális kompozíciókban. Ezáltal megjelenik festészetében új tényezőként az „IDŐ.”
Bár műveinek témáját a tárgyi világból meríti, festményein a színeket és a teret mégsem az objektív világhoz tartozónak érezzük, még ha szemünk annak látja is. Eljutunk valós világunk határáig, ahol egy ehhez hasonló, de mégis virtuális világ nyílik meg előttünk és ez a két világ szorosan összetartozik.