Nemzetközi Kepes György Társaság

Alapszabály


A Nemzetközi Kepes György Társaság magyarországi bejegyzésű, a magyar Polgári Törvénykönyv 57. §-a szerint alakult egyesület.

1. Az egyesület neve: Nemzetközi Kepes Társaság
Székhelye: Budapest, 1071 Peterdy utca 15.
A Társaság székhelyén kívül is tevékenyedhet, létrehozhat regionális vagy nemzeti tagozatokat.

2. Az egyesület alapítói:
Az alapítók az I. Nemzetközi Fénysymposion résztvevői és az alapítást követően a II. Nemzetközi Fénysymposionig csatlakozó tagok.

3. Az alapítók Kepes György művészeti-, művészetelméleti, és pedagógiai munkásságát egyetemes művészeti értéknek tekintik. A társaság működésének alapforrása Kepes György életműve és az általa létrehozott intézet, az MIT Center for Advanced Visual Studies szellemében művészek, tudósok és mérnökök együttműködése.

A Társaság célja:

4. A társaság tevékenységi köre: 5. Az alapítvány szervei: az elnökség ill. a kesőbbiekben létrejövő regionális elnökségek. Az elnökséget a társaság tagjai választják közgyűlésen ill. támogató levélben.

6. A Társaságnak lehetnek rendes ill. rendkívüli tagjai. Rendes tagságért az Elnökséghez felvételi kérelemmel kell fordulni, rendkívüli tagságot - az egyes tagok javaslata alapján - az Elnökség adományoz.